دریافت

نامه 28 امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه

و اشاره به فضیلت حضرت فاطمه سلام الله علیها

اگر خداوند خودستایى را منع نفرموده بودند، گوینده براى تو از فضایلى سخن میگفت که دلهاى مؤمنان به آنها خو گرفته است و گوشهاى شنوندگان آنها را ناخوش ندارد. این شکار را واگذار که صید آن کار تو نیست. ما پروردگان خداییم و دیگر مردم پروردگان ما هستند. اگر با خاندان شما در آمیختیم و چون همتایان با شما رفتار کردیم، در عزّت و شرف دیرین ما نقصانى پدید نیامد. از شما زن گرفتیم و به شما زن دادیم، در حالى که همتایان ما نبودید.

به راستى شما را با ما چه نسبت؟ رسول الله (صلى الله علیه و آله) از ماست و آن دروغگو که تکذیبش نمود از شماست. «اسدالله» از ماست و «اسدالأحلاف» از شماست. سرور جوانان بهشت از ماست و «صبیبة النار» از شماست. بهترین زنان جهان از ماست و حمّالة الحطب از شماست. و بسا چیزهایى دیگر که از فضایل ما هستند و یادکردنشان به زیان شماست.

فضیلت ما را در اسلام، همگان شنیده ‏اند و ارج و مقام ما هم در عصر جاهلى بر کس پوشیده نیست. آنچه از ما پراکنده بوده در کتاب خدا گرد آمده است. آنجا که گوید «به حکم کتاب خدا خویشاوندان به یکدیگر سزاوارترند.» و نیز سخن حق تعالى که «نزدیکترین کسان به ابراهیم همانا پیروان او و این پیامبر و مؤمنان هستند و خدا یاور مؤمنان است.»

ما یک بار به سبب خویشاوندى با پیامبر به خلافت سزاواریم و یک بار به سبب طاعت و متابعت...