دریافت

نشان یاران آقایمان  امام عصر ارواحنافداه

براساس برخى روایات، گروهى از فرشتگان الهى و دو تن از پیامبران الهى و جمعى از مومنان خالص، همواره در کنار حضرت مهدى علیه السّلام هستند و لحظه اى آن حضرت را تنها نمیگذارند و گاهى اوقات از آنها تعبیر به «ابدال»، «اوتاد»، «رجال الغیب» یا «رجال المهدى علیه السّلام» یاد میشود. مؤمنان خالصى که توفیق، رفیقشان شده و در خدمت حضرت مهدى ارواحنافداه سر از پا نمیشناسند همانند خود حضرت به صورت مخفى در بین مردم زندگى میکنند، زن و فرزند داشته و رفتارى عادى و معمولى دارند ضمن آنکه هیچگونه ادعایى نیز در این خصوص ندارند مگر آنکه حضرت روحی فداه به آنها اجازه دهد یا خودشان را معرفى کرده و یا از طرف ایشان پیام خاصى را ابلاغ نمایند.( امام حاضر، مدیرناظر ص۷۶-۷۵)

رجال المهدی (عجّل الله) در ادعیه و روایات

در دعاى مخصوص نیمه ماه رجب منقول از امام صادق علیه السّلام بعد از صلوات بر محمد و آل محمّد صلّى اللّه علیه و اله، بر اوصیاء، سعداء، شهدا و ائمه هدى علیهم السّلام صلوات فرستاده آنگاه چنین میگوییم:

«اللّهم صلّ على الأبدال و الأوتاد و السّیاح و العبّاد و المخلصین و الزّهاد و اهل الجّد و الاجتهاد…»

«خدایا! بر ابدال و اوتاد و سیّاحین و بندگان شایسته و مخلصین و زاهدان و اهل کوشش و اجتهاد درود فرست».

مرحوم کفعمى در کتاب مصباح خویش وقتى به این قسمت از دعا میرسد در خصوص ابدال و اوتاد چنین میگوید: «همانا زمین هرگز از«قطب» خالى نمیشود و چهار نفر از «اوتاد»، چهل نفر از«ابدال»، هفتاد نفر از«نجباء» و سیصد و شصت نفر از «صلحاء» همواره بر روى زمین هستند.

امّا قطب (عالم امکان) حضرت مهدى (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) است و اوتاد نیز کمتر از چهار نفر نمیشوند، زیرا دنیا همانند خیمه است که حضرت مهدى علیه السّلام مانند ستون خیمه است و چهار نفر اوتاد همانند ریسمانهاى این خیمه هستند و البته گاهى اوقات اوتاد بیشتر از چهار نفر میشوند، همانطور که ابدال بیشتر از چهل نفر و نجباء بیشتر از هفتاد نفر و صالحین بیشتر از سیصد و شصت نفر خواهند شد و ظاهر آن است که حضرت خضر و الیاس علیهماالسّلام جزء اوتاد هستند که هر دو بزرگوار در خدمت قطب یعنى امام زمان ارواحنافداه هستند.(مصباح کفعمی ، حاشیه بر دعای ام داوود)

امام صادق علیه السلام میفرمایند: براى قائم علیه السّلام دو غیبت است، یکى صغرى و دیگرى کبرى. در غیبت صغرى جز شیعیان مخصوص او از جاى آنحضرت خبر ندارند و در غیبت کبرى به غیر از دوستان مخصوص آن حضرت علیه السّلام از مکان ایشان خبر ندارند.( کافى ، ج ۳، ص ۱۴۱)

از ابو بصیر است از قول حضرت باقر -سلام اللّه علیه- که فرمود: صاحب این امر را چاره ای از کناره گیری نیست. و در این کناره گیری و پنهانی دارای نیرویی است و سی نفر را دلتنگی نخواهد بود، و طیبه جایگاه خوبی است. (تاریخ غیبت کبری ، محمد صدر ص۱۹۵به نقل ازغیبت طوسی ص۱۰۲)

یاران امام مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) به چهار گروه تقسیم میشوند :

1-     اوتاد

افرادى هستند که به اندازه یک چشم برهم زدن از خداى خویش غفلت نمیکنند و به دنبال مال دنیا نیستند مگر آنچه که نصیب و روزى آنها شود و خطاها و لغزشهایى که از افراد دیگر صادر میشود از آنها سر نمیزند و (درخصوص غیر پیامبران) در آنها عصمت شرط نیست، آن عصمتى که از شرایط قطب است. این گروه بیواسطه با حضرت مهدى علیه السّلام روحی فداه در ارتباط هستند.

2-     ابدال

ابدال یک درجه از اوتاد پایین تر و در مرحله بعدى هستند که ممکن است گاهى از آنها غفلتى صادر شود ولى بلافاصله با تذکر و تنبّه آن غفلت را از خود دور میکنند و هرگز گناه عمدى از آنها سر نمیزند.

3-     نجباء

در رتبۀ بعد از ابدال قرار دارند و با دو واسطه (اوتاد و ابدال) با حضرت علیه السّلام در ارتباط هستند.

4-     صلحاء

افراد باتقوایى هستند که متصف به صفت عدالت هستند، اما ممکن است گاهى اوقات از آنها خطایى سرزند که بلافاصله استغفار کرده و پشیمان میشوند همانطور که خداوند متعال میفرمایند: هرگاه گروهى از شیاطین در دل اهل تقوى وسوسه و خیالاتى وارد کنند بلافاصله آنها متذکر شده و همان دم خدا را به یاد آورده آگاه و بینا میشوند.(اعراف /۲۰۱)

صلحاء با سه واسطه با حضرت مهدى علیه السّلام در ارتباط هستند.(امام حاضر، مدیرناظر)

اگر یکى از اوتاد کم شود، یکى از ابدال جایگزین او میشود و جاى آن ابدال را یکى از نجباء پر میکند و به جاى او یکى از صلحاء وارد دستۀ نجباء میشود و هرگاه یکى ازصلحا کم شود از بقیۀ مردم که صلاحیت و لیاقت داشته باشند جایگزین صلحاء میشوند.(مصباح کفعمى،ص ۷۰۴ ؛ بحارالانوار، ج ۵۳، ص۳۰۱)

دیگر منابع :

-         فوائد الاصول، ص ۶۹

-         المعجم الکبیر، ج ۱، ص ۲۲۴

-         فردوس الاخبار، ج ۲، ص ۸۴

-         حلیه الاولیاء ج ۱، ص ۸

-         معجم الکبیر، ج ۱۰، ص ۲۲۴

-         بامداد بشریت پ۴۴