اعتقاد به ظهور مصلح جهانی در پایان دنیا که اعتقادی بس دیرینه و ریشه دار است نه تنها از اشتیاق و میل درونی هر انسانی نشأت میگیرد، بلکه زاییده نویدهای پیامبران الهی در طول تاریخ بشریت به مردم آزادیخواه جهان است.

1- ایرانیان باستان معتقد بودند که «گرزاسپه» قهرمان تاریخی آنان زنده است و در کابل خوابیده و صد هزار فرشته از او نگهداری میکنند تا روزی که بیدار شود و جهان را اصلاح نماید.

2- گروهی دیگر از ایرانیان عقیده داشتند که کیخسرو پس از تنظیم کشور و استوار ساختن شالوده فرمانروایی دیهیم پادشاهی به فرزند خود داد و به کوهستان رفت و در آنجا آرمیده تا روزی ظاهر شود و اهریمنان را از جهان براند.

3- نژاد اسلاو بر این عقیده بودند که از مشرق زمین یک نفر بر خیزد و تمام قبایل اسلاو را متحد سازد و آنها را بر دنیا مسلط گرداند.

4- نژاد ژرمن معتقد بودند که یک نفر فاتح از طوایف آنان قیام نماید و ژرمن را بر دنیا حاکم گرداند.

5- اهالی صربستان انتظار ظهور «مارکو کرالیویچ» را داشتند.

6- برهمائیان در آخر زمان «ویشنو» ظهور مینماید و بر اسب سفیدی سوار میشود و شمشیر آتشین بر دست گرفته و مخالفین را خواهد کشت و تمام دنیا برهمن گردد و به این سعادت برسد.

7- ساکنان جزایر انگلستان از چندین قرن پیش منتظرند که «آرتور» روزی از جزیره آوالون ظهور کند و نژاد ساکسون را بر دنیا پیروز کند و خوشبختی جهان نصیب آنها گردد.

8- اقوام اروپای مرکزی در انتظار ظهور «لوخص» هستند.

9- اقوام آمریکای مرکزی معتقدند که «کوتزلکوتل» نجاتبخش جهان پس از بروز حوادثی در جهان غالب میشود.

10- چینیها معتقدند که «کریشنا» ظهور کرده و جهان را نجات میدهد.

11- زرتشتیها معتقدند که «سوشیانس نجات دهنده بزرگ جهان» دین را در جهان رواج داده، فقر و تنگدستی را ریشه کن میسازد. ایزدان را از دست اهریمن نجات میدهد و مردم جهان را همفکر و همگفتار و همکردار میگرداند.

12- قبایل «ای پوور» معتقدند روزی خواهد رسید که در دنیا دیگر نبردی بروز نکند و آن به سبب پادشاهی دادگر در پایان جهان است.

13- گروهی از مصریان که در حدود سه هزار سال پیش از میلاد در شهر ممفیس زندگی میکردند، معتقد بودند که پادشاهی در آخرالزمان با نیروی غیبی بر جهان مسلط شده، اختلافات بین طبقات اجتماعی را از بین می برد و مردم را به آرامش و امنیت میرساند.

14- گروهی دیگر از مصریان باستان معتقد بودند که فرستاده خدا در آخرالزمان درکنار خانه خدا پدیدار گشته جهان را تسخیر میکند.

15- یونانیان میگویند «گالویبرگ» نجات دهنده بزرگ ظهور خواهد کرد و جهان را نجات خواهد داد.

16- یهودیان معتقدند که در آخرالزمان «ماشیع، مهدی بزرگ» ظهور میکند و او را از اولاد حضرت اسحاق میپندارند در صورتیکه تورات او را صریحأ از اولاد حضرت اسماعیل میداند.

17- نصارا نیز به وجود حضرت اعتقاد دارند و میگویند او در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و بر عالم چیره خواهد شد.

 

...( او خواهد آمد. )...

(داوود الهامی و علی اکبر مهدی پور. دارالتبلیغ اسلامی)

این مطالب هرچند با اوصاف و خصوصیات حضرت مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) از دیدگاه دین اسلام مطابقت ندارد، اما نشانگر این واقعیت است که از زمانهای دور نسل بشر منتظر یک مصلح جهانی و کامل هستند.