دریافت
حجم: 31.8 مگابایت
توضیحات: گزارشی به دکتر علی شریعتی در سوریه