بنام خدا

معرفی سی دی صوتی شماره بیست و هشت راه ظهور

کلیپ شماره ( 2 )

در این شماره گلچین مجموعه ای از کلیپهای صوتی و برگزیده

سخنرانیهای معمار کبیر انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب

و اساتید حوزه و دانشگاه در حوزه مهدویت و جنگ نرم و

ترانه ها و سرودهای مذهبی قرار داده شده است .

- گلچین راه ظهور شماره نه الی پانزده 

- از شماره 11  الی 17

- بیش از 18 ساعت