بنام خدا

معرفی دی وی دی صوتی شماره بیست و شش راه ظهور

با نام : دشمن شناسی

در این شماره گلچین مجموعه صوتی سخنرانیهای استاد فرزانه 

علی اکبر رائفی پور که در شهرهای مختلف ایران اسلامی و با

موضوعات مختلف ایراد گردیده قرار داده شده است .

- گلچین سخنرانیهای کشوری از تاریخ 19/ 2 /93  الی  7/ 9 /93

- از شماره 186 الی 244

- حدود 82 ساعت