بنام خدا

معرفی دی وی دی صوتی شماره بیست و پنج راه ظهور

با نام : اُمِّ ابیها

در این شماره گلچین مجموعه صوتی سخنرانیهای استاد فرزانه

علی اکبر رائفی پور که در شهرهای مختلف ایران اسلامی و با

موضوعات مختلف ایراد گردیده قرار داده شده است .

- گلچین سخنرانیهای کشوری از تاریخ 24/ 9 /92  الی  21/ 2 /93

- از شماره 133 الی 185

- حدود 85 ساعت