بنام خدا

معرفی دی وی دی تصویری شماره بیست راه ظهور

با نام : سبک زندگی - ایرانی ، اسلامی

1 - کلیپ تولیدی راه ظهور

2 - سخنرانی استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور پیرامون سبک زندگی

3 - کلیپ بهشت ( امام هشتم )

4 - سخنرانی استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور پیرامون سبک زندگی ایرانی ، اسلامی

5 - کلیپ راهیان نور و تفحص نازنین بدن شهیدان

6 - سخنرانی استاد فرزانه دکتر حسن عباسی پیرامون جنگ نرم

7 - کلیپ فقط خدا بداند

8 - سخنرانی استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور پیرامون سبک زندگی

9 - کلیپ مهدی ما منتظرت هستیم با زیر نویس فارسی