بنام ایزد متعال

255 آیه از قرآن که به حضرت مهدی (عج) روحی فداه

تفسیر شده اند.

1- سوره الفاتحه - آیه 1 – 7 :

     حضرات ائمه (ع) تأویل ، سبع مثانی ، حضرت مهدی (عج) و قرآن عظیم.

2- سوره البقره - آیه  3 :

     ایمان به حضرت مهدی (عج) ، ایمان به غیب.

3- سوره البقره - آیه 37 :

    حضرت مهدی (عج) ، کلمه الله عزوجل (کلام الله).

4- سوره البقره - آیه 114 :

    فتح شهرهای روم بدست توانای حضرت مهدی (عج).

5- سوره البقره - آیه 115 :

    حضرت مهدی (عج) ، امر حکیم پروردگار.

6- سوره البقره - آیه 124 :

    حضرت مهدی (عج) ، کلمه الله عزوجل (کلام الله).

7- سوره البقره - آیه 133 :

   جریان سنت حضرت یعقوب (ع) در مورد حضرت مهدی (عج).

8- سوره البقره - آیه 148 :

   جمع آوری یاران حضرت مهدی (عج) در مکه و بعضی اتفاقات سال ظهور.

9- سوره البقره - آیه 155 :

    بروز قحطی و وحشت قبل از قیام حضرت مهدی (عج).

10- سوره البقره - آیه 157 :

    فضیلت و عظمت مجاهدان و شهداء راه حضرت مهدی (عج).

11- سوره البقره - آیه 210 :

    فرود و نزول حضرت مهدی (عج) در کوفه در میان هفت هاله ای از نور

12- سوره البقره - آیه 243 :

      تشبیه رجعت به زنده نمودن گیاهان در آیه ، رجعت و بازگشت اموات به دنیا در زمان حضرت مهدی (عج) و بعد از آن.

13- سوره البقره - آیه 249 :

      جریان ابتلاء و گرفتاری یاران طالوت پیامبر در مورد یاران حضرت مهدی (عج).

14- سوره البقره - آیه 259 :

      احیاء اسلام و عظمت و امامت ائمه (ع) به قیام حضرت مهدی (عج).

15- سوره البقره - آیه 261 :

      حضرت مهدی (ع) سنبله مبارکه از نسل امام حسین (ع).

16- سوره البقره - آیه 269 :

       فضیلت عارفان و عاشقان حضرت مهدی (عج) کسیکه امام زمان خودش را شناخت ، تأخیر ظهور حضرت (عج) به او زیان نمیرساند.

17- سوره آل عمران - آیه 37 :

      ظرف غذا و طعام بهشتی حضرت فاطمه علیها سلام در نزد حضرت مهدی (عج).

18- سوره آل عمران - آیه 46 :

      نزول حضرت عیسی (ع) در سن میانسالگی.

19- سوره آل عمران - آیه 55 :

       نزول حضرت عیسی (ع) و قتل دجال بدست آنحضرت در زمان حضرت مهدی (عج).

20- سوره آل عمران - آیه 68 :

      خطبه حضرت مهدی (عج) هنگام قیام در کنار کعبه.

21- سوره آل عمران - آیه 81 :

      رجعت و بازگشت ائمه و انبیاء (ع) ، مؤمنین و دشمنان دین به دنیا.

22- سوره آل عمران - آیه 83 :

      بروز حوادث و اتفاقات در عالم و پیروزی اسلام و حق و عدالت به دست آنحضرت بر جمیع عالم.

23- سوره آل عمران - آیه 97 :

     حضرت مهدی (عج) و بیعت با آنحضرت ، حرم امن الهی.

24- سوره آل عمران - آیه 125 :

    فرستادن ملائکه از سوی خداوند به جنگ بدر به جهت یاری حضرت مهدی (عج).

25- سوره آل عمران - آیه  140 :

    حضرت مهدی (عج) ، دولت و حکومت حق الهی.

26- سوره آل عمران - آیه 142 :

   امتحان و ابتلاء مؤمنین به فتنه ها قبل از ظهور حضرت مهدی (عج).

27- سوره آل عمران - آیه 144 :

      رجعت و بازگشت شهداء به دنیا.

28- سوره آل عمران - آیه 200 :

     وجوب اعتقاد و تمسک به حضرت مهدی (عج) در زمان غیبت.

29- سوره النساء - آیه 59 :

     حضرت مهدی (عج) ؛ ولی امر و برکات وجود آنحضرت در زمان غیبت ، و بیعت ایشان بین رکن و مقام.

30- سوره النساء - آیه 69 :

     حضرت مهدی (عج) از اولین افراد بهشت.

31- سوره النساء - آیه 77 :

     قیام حضرت مهدی (عج) ، اجل و امر نزدیک و قریب العهد الهی در قرآن کریم.

32- سوره النساء - آیه  130 :

      سفر حضرت مهدی (عج) به عراق و مصر و گسترش عدالت آنحضرت.

33- سوره النساء - آیه 159 :

      نماز حضرت عیسی (ع) پشت سر حضرت مهدی (عج).

34- سوره المائده - آیه 3 :

     یأس و ناامیدی بنی امیه از دستیابی بر آل محمد (ص) به قیام آنحضرت (عج).

35- سوره المائده - آیه 12 :

     حضرت مهدی (عج)  دوازدهمین و آخرین برگزیده الهی.

36- سوره المائده - آیه 14 :

     گروهی از سودان از یاران حضرت مهدی (عج).

37- سوره المائده - آیه 20 :

      بازگشت و رجعت انبیاء و ائمه علیهم السلام به دنیا.

38- سوره المائده - آیه 41 :

     خواری و ذلت دشمنان دین به قیام حضرت مهدی (عج).

39- سوره المائده - آیه 54 :

     یاوران حضرت مهدی (عج) ، ذخایر الهی برای آنحضرت.

40- سوره المائده - آیه 118 :

      بی اعتقاد شدن مسیحیان به حضرت عیسی (ع) در زمان حضرت مهدی (عج).

41- سوره الانعام - آیه 2 :

       حتمیت و قطعیت خروج سفیانی.

42- سوره الانعام - آیه 37: بروز و ظهور آیات، نشانه ها و فتنه های عجیب در عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام

43- سوره الانعام - آیه 44 - 45: عذاب ناگهانی ظالمین بظهور حضرت مهدی علیه السلام

44- سوره الانعام - آیه 65: بروز و ظهور اختلاف، بلاها و فتنه ها درمیان اهل قبله

45- سوره الانعام - آیه 89: یاران حضرت مهدی علیه السلام، ذخائر الهی

46- سوره الانعام - آیه 158: طلوع خورشید از مغرب و علامات دیگر در آخر الزمان

47- سوره الاعراف - آیه 46: حضرات ائمه معصومین علیهم السلام رجال اعراف در قرآن

48- سوره الاعراف - آیه 53: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ تأویل قرآن

49- سوره الاعراف - آیه 71: فضیلت و عظمت انتظار فرج

50- سوره الاعراف - آیه 96: رجعت امام حسین و ائمه علیهم السلام و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در عصر آن حضرت

51- سوره الاعراف - آیه 128: حکم اراضی در عصر غیبت و هنگام قیام آن حضرت. دولت ائمه علیهم السلام آخرین دولتها

52- سوره الاعراف - آیه 155: تشبیه رجعت به زنده نمودن یاران حضرت موسی در کوه طور

53- سوره الاعراف - آیه 156 - 157: حضرت مهدی علیه السلام در تورات و انجیل و نجات مؤمنین به دست آن حضرت

54- سوره الاعراف - آیه 159: رجعت و بازگشت عده ای از مؤمنین به دنیا برای یاری حضرت مهدی علیه السلام

55- سوره الاعراف - آیه 172: پیمان گرفتن خداوند از انبیاء علیهم السلام در مورد حضرت مهدی علیه السلام

56- سوره الاعراف - آیه 181: حضرات ائمه و حضرت رسول صلی الله علیه و آله؛ شاهدان الهی بر مردم

57- سوره الاعراف - آیه 187: قیام ناگهانی حضرت مهدی علیه السلام

58- سوره الانفال - آیه 7 - 8: زنده شدن حق و حقیقت و از بین رفتن باطل به دست حضرت مهدی علیه السلام

59- سوره الانفال - آیه 39: از بین رفتن شرک و کفر، و شکست آخرین گروه مخالف به دست آن حضرت

60- سوره الانفال - آیه 75: امامت در نسل امام حسین علیه السلام و وجود دو غیبت برای حضرت مهدی علیه السلام

61- سوره التوبه - آیه 3: دعوت حضرت مهدی علیه السلام اهل عالم را برای پذیرش امامت خود

62- سوره التوبه - آیه 16: امتحان و ابتلا مؤمنین به فتنه ها قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام

63- سوره التوبه - آیه 32: پیروزی اسلام و تمام ادیان به دست مبارک حضرت مهدی علیه السلام

64- سوره التوبه - آیه 33: معنی پیروزی اسلام به دست آن حضرت، و تمسخر مؤمنین توسط مردم به غیبت را، و نزول حضرت عیسی

65- سوره التوبه - آیه 34: حرمت نگهداری گنج و طلا و نقره در عصر حضرت مهدی علیه السلام

66- سوره التوبه - آیه 36: از بین رفتن شرک و مشرکین بدست حضرت مهدی علیه السلام

67- سوره التوبه - آیه 52: - نزول عذاب بر دشمنان و کشته شدن آنها بدست اصحاب حضرت مهدی علیه السلام

68- سوره التوبه - آیه 111: مقام مؤمنین در نزد خداوند و بازگشت و رجعت آنها بدنیا

69- سوره التوبه - آیه 119: حضرات ائمه علیهم السلام؛ صادقان و راستگویان در قرآن

70- سوره یونس - آیه 20: ایمان به حضرت مهدی علیه السلام، ایمان به غیب و فضیلت انتظار فرج

71- سوره یونس - آیه 24: قیام حضرت مهدی علیه السلام در اوج قدرت دشمنان و نشانه‏های از بین رفتن حکومت آنها

72- سوره یونس - آیه 35: ندای آسمانی بنام آن حضرت و ندای شیطان بر ضد آن و راه شناخت آنها از یکدیگر

73- سوره یونس - آیه 39: أن الرجعه من التأویل الذی لا یحیط بعلمه الناس

74- سوره یونس - آیه 48: حضرات ائمه معصومین علیهم السلام، دوازده مهدی و امت اسلام آخرین آنها حضرت مهدی علیه السلام (فضل المؤمنین بالمهدی علیه السلام فی غیبته)

75- سوره یونس - آیه 50: نزول عذاب در آخر الزمان بر فاسقان و گنهکاران

76- سوره یونس - آیه 62: شیعیان حضرت مهدی علیه السلام، اولیاء الهی

77- سوره یونس - آیه 64: بشارت دادن به مؤمنین قبل از مرگ به قیام حضرت مهدی علیه السلام و نابودی دشمنان

78- سوره یونس - آیه 98: خواری و مسخ بعضی از مردم قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام

79- سوره هود - آیه 8: اصحاب حضرت قائم علیه السلام امت معدود و معین در قرآن

80- سوره هود - آیه 18: فتنه و بلاهای گوناگون و نداهای آسمانی قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام

81- سوره هود - آیه 80: قوت و نیرومندی حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت

82- سوره هود - آیه 83: نزول عذابهای گوناگون مانند فرو رفتن در زمین و غیر آن بر دشمنان حضرت مهدی علیه السلام

83- سوره هود - آیه 86: حضرت مهدی علیه السلام، بقیه الله و خطبه آن حضرت در کنار کعبه

84- سوره هود - آیه 93: فضیلت انتظار فرج

85- سوره هود - آیه 110: ظاهر نمودن قرآن که دست خط حضرت علی علیه السلام است توسط حضرت مهدی علیه السلام

86- سوره یوسف - آیه 110: ظهور حضرت مهدی علیه السلام و احیاء حق و پیروزی بعد از یأس و ناامیدی

87- سوره الرعد - آیه 7: حضرات ائمه معصومین علیهم السلام، هادیان امت اسلام

88- سوره الرعد - آیه 13: تحولات و تغییرات سریع در مردم هنگام نزدیک ظهور حضرت مهدی علیه السلام

89- سوره الرعد - آیه 29: فضیلت مؤمنین و متمسکین به امامت حضرت قائم علیه السلام در عصر غیبت

90- سوره ابراهیم - آیه 5: اعتقاد به حضرت مهدی علیه السلام از ایمان به غیب

91- سوره ابراهیم - آیه 28: حضرت پیامبر و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین؛ نعمتهای الهی

92- سوره إبراهیم - آیه 44: ظهور و قیام حضرت قائم علیه السلام؛ وعده نزدیک الهی

93- سوره إبراهیم - آیه 45: رسیدن مساکن و بیوت ظالمین به حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت

94- سوره إبراهیم - آیه - 46: شدت مکر و حیله دشمنان حضرت قائم علیه السلام

95- سوره الحجر - آیه 16 - 17: سنگسار شدن شیطان بدست مؤمنین در عصر حضرت مهدی علیه السلام

96- سوره الحجر - آیه 36 - 38: پایان مهلت شیطان تا عصر حضرت مهدی علیه السلام و کشته شدن او بدست آن حضرت

97- سوره الحجر - آیه 75 - 76: حضرت مهدی علیه السلام یاران و دشمنان خود را به الهام می شناسد

98- سوره الحجر - آیه 87: حضرات ائمه علیهم السلام تأویل، سبع مثانی، و حضرت مهدی علیه السلام قرآن عظیم

99- سوره النحل - آیه 1: حضرت مهدی علیه السلام؛ ‏امر و فرمان الهی

100- سوره النحل - آیه 22: وجوب اعتقاد به حقانیت رجعت و بازگشت به دنیا

101- سوره النحل - آیه 33 - 34: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ ‏امر و فرمان الهی و آیت انتظار

102- سوره النحل - آیه 37 - 40: رجعت و بازگشت دشمنان و کفار قبل از قیامت و هنگام قیام حضرت مهدی علیه‏السلام به دنیا و انتقام از آنها

103- سوره النحل - آیه 45: فرو رفتن دشمنان آن حضرت در زمین بیداء (بین مدینه و مکه)

104- سوره الإسراء - آیه 4 - 6: قیام یاران حضرت مهدی علیه السلام قبل از قیام آن حضرت و انتقام از دشمنان

105- سوره الاسراء - آیه 7: قیام حضرت مهدی علیه السلام و یاران آن حضرت، وعده‏ آخرت در قرآن

106- سوره الاسراء - آیه 33: حضرت مهدی ولی خون امام حسین علیهما السلام و انتقام گیرنده آن حضرت از قاتلین جدش

107- سوره الاسراء - آیه 71: عارف به حق حضرت مهدی علیه السلام بمنزله یاور آن حضرت و شهید راه رسول الله صلی الله علیه و آله

108- سوره الاسراء - آیه 72: رجعت و بازگشت به دنیا به منزله آخرت در قرآن

109- سوره الاسراء - آیه 81: از بین رفتن باطل به قیام حضرت مهدی علیه السلام

110- سوره الکهف - آیه 47: رجعت و بازگشت دشمنان الهی و انتقام از آنها هنگام رجعت ائمه علیهم السلام

111- سوره الکهف - آیه 98: برداشته شدن تقیه و انتقام از دشمنان خداوند هنگام قیام حضرت مهدی علیه السلام

112- سوره مریم - آیه 37: اختلاف احزاب در دنیا و بروز برچمهای خراسان قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام

113- سوره مریم - آیه 54: رجعت و بازگشت حضرت اسماعیل پیامبر بهمراه امام حسین علیهما السلام

114- سوره مریم - آیه 75 - 76: انتقام خداوند از دشمنان به دست حضرت مهدی علیه السلام

115- سوره طه - آیه 110 - 113: قیام حضرت مهدی علیه السلام، اخبار و ذکر، قرآن

116- سوره طه - آیه 115: أن الله تعالی أخذ میثاق الانبیاء علی الاقرار بالمهدی علیه السلام

117- سوره طه - آیه 123: حضرات ائمه معصومین علیهم السلام هادیان قرآن

118- سوره طه - آیه 124: خواری و رسوائی دشمنان ائمه علیهم السلام در رجعت و بازگشت به دنیا

119 - سوره طه - آیه 135: حضرت مهدی علیه السلام راه هموار در قران و هدایت مؤمنین به آن حضرت

120- سوره الانبیاء آیه 12 - 13: فرار و شکست دشمنان ائمه علیهم السلام و افتادن ثروتها و گنجهای آنان بدست آن حضرت

121- سوره الانبیاء - آیه 15: شکست و نابودی دشمنان حضرت مهدی علیه السلام اعم از یهود و نصاری

122- سوره الانبیاء - آیه 35: رجعت مؤمنین و شهدا به دنیا

123- سوره الانبیاء - آیه 38: فضیلت مؤمنین و متمسکین به آن حضرت در عصر غیبت

124- سوره الانبیاء - آیه 73: حضرت مهدی و ائمه علیهم السلام هادیان قرآن و وارثان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

125- سوره الانبیاء - آیه 95: اثبات رجعت و عدم عمومیت آن برای همه

126- سوره الانبیاء - آیه 105: حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت وارثان حقیقی زمین در قرآن

127- سوره الحج - آیه 39: خونخواهی حضرت مهدی علیه السلام از قاتلین امام حسین علیه السلام

128- سوره الحج - آیه 41: سیطرهء و تصرف و تسلط بر عالم و احیاء دین به دست حضرت مهدی علیه السلام

129- سوره الحج - آیه 45: محرومیت مردم از استفاده از علم حضرت مهدی علیه السلام در عصر غیبت

130- سوره الحج - آیه 47: روز حضرت مهدی علیه السلام برابر با هزار سال

131- سوره الحج - آیه 60: پیروزی امام حسین علیه السلام به دست حضرت مهدی علیه السلام

132- سوره الحج - آیه 65: حضرت مهدی علیه السلام امان و پناه اهل زمین

133- سوره المؤمنون - آیه 101: ارث بردن برادران دینی از یکدیگر در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام

134- سوره المؤمنون - آیه 77: انتقام امیر المؤمنین - علی علیه السلام - از دشمنان خود در عصر رجعت

135- سوره النور - آیه 35: چهارده معصوم علیهم السلام نور الله و حضرت مهدی علیه السلام ستاره درخشان و آیت انتظار

136- سوره النور - آیه 53: کرامت و اعجاز یاران حضرت مهدی علیه السلام

137- سوره النور - آیه 55: وراثت زمین و خلافت ائمه علیهم السلام و مؤمنین در آن بنابه وعده الهی

138- سوره الفرقان - آیه 11: حضرات ائمه علیهم السلام ساعات دوازده گانه روز قرآن

139- سوره الفرقان - آیه 26: قیام حضرت مهدی؛ روز حکومت الهی و عبادت و اطاعت خداوند متعال

140- سوره الفرقان - آیه 54: حضرت مهدی علیه السلام؛ قدرت خداوند متعال در قرآن

141- سوره الفرقان - آیه 63 - 76: ائمه معصومین علیهم السلام؛ بندگان حقیقی خداوند

142- سوره الشعراء - آیه 4: بروز اختلافات و فتنه ها در عالم و ندای آسمانی به نام آن حضرت و ندای شیطان بر ضد آن

143- سوره الشعراء - آیه 21: جریان سنت و امر حضرت موسی در مورد حضرت مهدی علیهما السلام

144- سوره الشعراء - آیه 207: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ پایان مهلت ظالمین و جنایتکاران

145- سوره النمل - آیه 15: حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت؛ وارثان زمین در قرآن

146- سوره النمل - آیه 59: حضرت مهدی علیه السلام برگزیده الهی

147- سوره النمل - آیه 62: اجتماع اصحاب حضرت مهدی علیه السلام در مکه

148- سوره النمل - آیه 71: فضلیت مؤمنین در غیبت حضرت مهدی علیه السلام

149- سوره النمل - آیه 82: از روایات شیعه درباره دابه الارض در قران (جنبنده‏ زمین)

150- سوره النمل - آیه 83: رجعت شهدا و گروهی از مکذبین انبیاء و ائمه علیهم السلام به دنیا

151- سوره النمل - آیه 93: ائمه علیهم السلام؛ آیات وعده داده شده قرآن

152- سوره القصص - آیه 5: حضرت مهدی و ائمه علیهم السلام برگزیده‏گان الهی و وارثان حقیقی زمین و رجعت ایشان به دنیا

153- سوره القصص - آیه 85: اهمیت رجعت و بازگشت پیامبر و ائمه علیهم السلام به دنیا

154- سوره العنکبوت - آیه 1 - 2: فتنه ها و علامات ظهور حضرت مهدی علیه السلام و اتفاقات حجاز

155- سوره العنکبوت - آیه 10: حضرت قائم علیه السلام؛ نصر و یاری پروردگار

156- سوره العنکبوت - آیه 49: حضرت مهدی علیه السلام؛ آیات پروردگار در سینه های مؤمنین و صاحب شمشیر خدا

157- سوره الروم - آیه 1 - 3: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ نصر و یاری پروردگار و شادی مؤمنین در قبرها به ظهور آن حضرت

158- سوره الروم - آیه 4 - 5: شادی مؤمنین در قبرهای خود به ظهور حضرت مهدی علیه السلام

159- سوره لقمان - آیه 20: حضرت مهدی علیه السلام؛ نعمت باطنی خداوند و حضور آن حضرت در قلوب مؤمنین

160- سوره السجده - آیه 21: ظهور حضرت مهدی علیه السلام عذاب بزرگ، و زنده شدن زمین به رجعت

161- سوره السجده - آیه 27 - 30: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ روز فتح و پیروزی و ظاهر شدن گنجهای زمین

162- سوره الاحزاب - آیه 6: اهل بیت عصمت و طهارت اولوالارحام در قرآن

163- سوره الاحزاب - آیه 11: ابتلاء و امتحان مؤمنین و شدت فتنه ها قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام

164- سوره الاحزاب - آیه 61 - 62: ملعونین در آیه دشمنان حضرت مهدی علیه‏السلام

165- سوره سبأ - آیه 18: ائمه علیهم السلام؛ قری مبارک در قرآن

166- سوره سبأ - آیه 28: رجعت و بازگشت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به دنیا و اینکه روز فتح و پیروزی وعده داده شده‏ در آیه، حضرت مهدی علیه السلام است.

167- سوره سبأ - آیه 29: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ وعده‏ امت الهی و فضیلت مؤمنین و ثابت قدمان در عصر غیبت

168- سوره سبأ - آیه 51: ملیت و مشخصات و خروج سفیانی و جنگهای او و فرو رفتن سپاهیان او در زمین

169- سوره فاطر - آیه 41: ضرورت و لزوم وجود ائمه علیهم السلام در هر عصر و زمان

170- سوره یس - آیه 30: أن الارض لو خلیت من الحجه لساخت بأهلها

171- سوره یس - آیه 33: جنگ حضرت مهدی علیه السلام در مدینه و روئیدن اعجاز آمیز زراعت در زمین در عصر آن حضرت

172- سوره یس - آیه 48: فضلیت مؤمنین و متمسکین به آن حضرت در عصر غیبت

173- سوره یس - آیه 52: رجعت پیامبر صلی الله علیه و آله به دنیا

174- سوره الصافات - آیه 83: معروفیت چهارده معصوم در نزد انبیاء و حضرت ابراهیم علیه السلام از شیعیان آنها

175- سوره ص - آیه 17: انتقام خداوند از دشمنان حضرت مهدی علیه السلام

176- سوره ص - آیه 77: رسوائی شیطان و سنگسار شدن او توسط مؤمنین در عصر حضرت مهدی علیه السلام

177- سوره ص - آیه 79 - 81: "یوم الوقت المعلوم" همان روز ظهور حضرت مهدی علیه السلام

178- سوره ص - آیه 88: تأویل خبرهای عظیم الهی هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام

179- سوره الزمر - آیه 69: آباد شدن و نورانیت زمین در عصر حضرت مهدی علیه السلام و رجعت بعض ظالمین در عصر آن حضرت

180- سوره غافر - آیه 11: رجعت و بازگشت بعض ظالمین در عصر حضرت مهدی علیه السلام

181- سوره غافر - آیه 51: رجعت و بازگشت انبیاء و امیر المؤمنین و امام حسین علیهم السلام به دنیا

182- سوره فصلت - آیه 16: رسوائی و مسخ شدن دشمنان قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام

183- سوره فصلت - آیه 30: فضلیت و برتری ثابتین به امامت حضرت مهدی علیه السلام

184- سوره فصلت - آیه 34: عمل ننمودن حضرت مهدی علیه السلام به تقیه

185- سوره فصلت - آیه 45: آشکار نمودن قرآن به دست خط حضرت علی علیه السلام توسط حضرت مهدی علیه السلام

186- سوره فصلت - آیه 53: دشمنان حضرت مهدی علیه السلام در آیات وعده داده شده

187- سوره الشوری - آیه 1 - 2: رمزهای حروف "ح ، م ، ع ، س ، ق" - طالبین دنیا سهمی در دولت حضرت مهدی علیه السلام ندارند.

188- سوره الشوری - آیه 18: مذمت عجله کردن در ظهور حضرت مهدی علیه السلام و قیام آن حضرت؛ ساعت موعود در قرآن

189- سوره الشوری - آیه 2: أن أهل الدنیا لا نصیب لهم فی دوله المهدی علیه السلام

190- سوره الشوری - آیه 23 - 24: خداوند متعال حق را بوسیله حضرت مهدی علیه السلام استقرار می بخشد

191- سوره الشوری - آیه 41: غلبه و پیروزی حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت بر دشمنان

192- سوره الشوری - آیه 45: ذلت و خواری دشمنان حضرت مهدی علیه السلام در عصر ظهور

193- سوره الزخرف - آیه 28: حضرت مهدی علیه السلام؛ کلمه باقیه در آیه و وجود دو غیبت و اولاد برای آن حضرت

194- سوره الزخرف - آیه 61: قیام حضرت مهدی علیه السلام، علم الساعه در قرآن و نزول حضرت عیسی علیه السلام

195- سوره الزخرف - آیه 65: فتنه ها و علامات ظهور حضرت مهدی علیه السلام

196- سوره الزخرف - آیه 66: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ ساعت موعود در قرآن

197- سوره الدخان - آیه 3 - 4: حضرت مهدی علیه السلام؛ صاحب لیله القدر

198- سوره الجاثیه - آیه 14: روز قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ یکی از ایام الله

199- سوره الاحقاف - آیه 13: فضلیت ثابتین بر ولایت حضرت مهدی علیه السلام

200- سوره الاحقاف - آیه 35: پیمان خداوند از انبیاء درباره پیامبر اسلام و ائمه معصومین و حضرت مهدی علیهم السلام

201- سوره محمد (ص) - آیه 4: خاموش نشدن جنگها تا ظهور حضرت مهدی و عیسی علیهما السلام

202- سوره محمد (ص) - آیه 17: هدایت و رشد بیشتر مؤمنین به ولایت حضرت مهدی علیه السلام

203- سوره الفتح - آیه 25: کامل شدن درک و آگاهی مردم در عصر حضرت مهدی علیه السلام

204- سوره الفتح - آیه 28: ظهور اسلام بر دیگر ادیان به دست توانای حضرت مهدی علیه السلام

205- سوره ق آیه - 41 - 42: رجعت صیحه و نداء حق و نداء آسمانی بنام‏ حضرت مهدی علیه السلام

206- سوره الذاریات - آیه 22: قیام حضرت مهدی علیه السلام وعده الهی در قرآن

207- سوره الذاریات - آیه 23: ظهور حضرت مهدی علیه السلام همان "حق" در آیه

208- سوره الطور - آیه 1 - 3: عهد مکتوب پیامبر صلی الله علیه و آله برای حضرت مهدی علیه السلام

209- سوره الطور - آیه 47: عذاب دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله در عصر رجعت

210- سوره النجم - آیه 53: مذمت و لعنت اهل بصره، و بلاهای نازله بر آن

211- سوره القمر - آیه 1: علامات ظهور حضرت مهدی علیه السلام در عراق و دیگر جاها و نزدیک بودن قیام آن حضرت

212- سوره القمر - آیه 6: دوری و فاصله گرفتن مردم از اسلام هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام

213- سوره الرحمن - آیه 41: شناختن حضرت مهدی علیه السلام دشمنان را از روی قیافه ها

214- سوره الواقعه - آیه 10: حضرت مهدی علیه السلام و شیعیان آن حضرت سابقین در قرآن

215- سوره الحدید - آیه 16: عدم تأثیر طول زمان بر قلب مبارک حضرت قائم علیه السلام و قلوب اصحاب آن حضرت

216- سوره الحدید - آیه 17: هلاکت و مرگ زمین به کفر و کافرین و حیات و زنده شدن آن به برکت حضرت قائم علیه السلام

217- سوره الحدید - آیه 19: فضیلت صابران و مؤمنین و منتظرین ظهور حضرت مهدی علیه السلام

218- سوره الصف - آیه 8 - 9: از بین رفتن مشرکین و منکرین ولایت و پیروزی اسلام بر جمیع ادیان در عصر ظهورآن حضرت

219- سوره الصف - آیه 13: بشارت مؤمنین به فتح و پیروزی در عالم بدست حضرت مهدی علیه السلام

220- سوره التغابن - آیه 12: در منکرین حق ائمه علیهم السلام تا قیام حضرت مهدی علیه السلام

221- سوره الملک - آیه 25: فضیلت مؤمنین به حضرت و صابرین و منتظرین ظهور حضرت مهدی علیه السلام

222- سوره الملک - آیه 30: غیبت طولانی حضرت مهدی علیه السلام و منظور از "الماء المعین" در آیه همان حضرت

223- سوره القلم - آیه 15: انکار نسب حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور توسط مردم

224- سوره المعارج - آیه 1 - 2: آتش گرفتن کوفه و مغرب و سوختن تمام دشمنان اهل بیت و قیام حضرت مهدی علیه السلام

225- سوره المعارج - آیه 4: آتش افتادن در کوفه پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام

226- سوره المعارج - آیه 44: خواری و ذلت دشمنان حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور

227- سوره جن - آیه 16: استقامت در راه ولایت ائمه علیهم السلام و مقام مؤمنین به ایشان

228- سوره الجن - آیه 24: پیروزی حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت بر دشمنان

229- سوره الجن - آیه 26: خبر دادن خداوند، اخبار حضرت مهدی علیه السلام و رجعت و قیامت را به انبیاء

230- سوره المزمل - آیه 10: حضرت مهدی علیه السلام مسلط بر خونهای ظلمه

231- سوره المدثر - آیه 1 - 2: شدت عذاب و انتقام از کافرین در عصر رجعت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله

232- سوره المدثر - آیه 4: سیره و روش حضرت مهدی علیه السلام در پوشیدن لباس

233- سوره المدثر - آیه 8: ندای جبرئیل علیه السلام سه مرتبه باسم حضرت مهدی علیه السلام و الهام آن حضرت هنگام ظهور

234- سوره المدثر - آیه 11: پایان مهلت دولت ابلیس (شیطان) هنگام قیام حضرت مهدی علیه السلام

235- سوره المدثر - آیه 19 - 20: عذابهای گوناگون دشمنان به دست حضرت مهدی علیه السلام

236- سوره المدثر - آیه 35 - 36: رجعت و بازگشت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به دنیا

237- سوره المدثر - آیه 40 - 48: قیام حضرت مهدی علیه السلام، یوم الدین در قرآن

238- سوره النبأ - آیه 18: رجعت و بازگشت امام حسین علیه السلام اولین شخصیت به دنیا

239- سوره النازعات - آیه 6 - 7: رجعت و بازگشت امام حسین و امیر المؤمنین علی علیه السلام و مؤمنین به دنیا

240- سوره النازعات - آیه 12 - 13: رجعت بعضی دشمنان خداوند متعال

241- سوره عبس - آیه 21 - 23: رجعت شهدا به دنیا

242- سوره التکویر - آیه 15 - 16: قیام آن حضرت چون شهاب نورانی در شب ظلمانی، و امتحان مردم در زمان غیبت

243- سوره المطففین - آیه 13: انکار نسب حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور توسط مردم

244- سوره الانشقاق - آیه 19: جریان سنن انبیاء درباره حضرت مهدی علیهم السلام

245- سوره البروج - آیه 1: حضرات ائمه معصومین از حضرت علی تا حضرت مهدی علیهم السلام برجهای آسمان نبوت

246- سوره الطارق - آیه 15 - 17: انتقام حضرت مهدی علیه السلام از جباران و طاغوتیان

247- سوره الغاشیه - آیه 1 - 4: حضرت مهدی علیه السلام با دشمنان حق سازش نمی کند

248- سوره الفجر - آیه 1 - 3: حضرت مهدی علیه السلام تأویل و بطون آیات سوره‏ فجر

249- سوره الفجر - آیه 22: تجلی قدرت الهی به قیام حضرت مهدی علیه السلام

250- سوره الشمس - آیه 1 - 15: ظهور حضرت مهدی و ائمه علیهم السلام همان "النهار والضحی" در آیه

251- سوره اللیل - آیه 1 - 21: - حضرت مهدی علیه السلام همان "النهار" در آیه ... و أن المهدی علیه السلام یقوم بالغضب علی أعداء الله تعالی

252- سوره القدر - آیه 1 - 5: حضرت مهدی علیه السلام طلوع فجر در قرآن ... و صاحب لیله القدر

253- سوره البینه - آیه 5: دین حضرت مهدی علیه السلام؛ دین الهی

254- سوره التکاثر - آیه 3 - 8: دیدن مردم حق را در رجعت، و اینکه اهل بیت همان نعمت مورد سؤال از آن در آیه هستند

255- سوره العصر - آیه 1 - 3: عصر در آیه همان عصر حضرت مهدی علیه السلام