بنام خدا

معرفی دی وی دی تصویری شماره پانزده راه ظهور

با نام : فاطمیّه

1 – کلیپ تولیدی راه ظهور

2 – کلیپ سال 94

3 – سخنرانی استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور پیرامون فاطمیه(1)

4 – کلیپ در وصف پیامبر

5 – سخنرانی استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور پیرامون فاطمیه(2)

6 – کلیپ گلبرگ کبود « علی فانی »

7 – سخنرانی استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور پیرامون فاطمیه(3)

8 – کلیپ نامه رهبری به جوانان جهان

9 – سخنرانی استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور پیرامون فاطمیه(4)

10 – کلیپ راهیان نور « حاج صادق آهنگران »

11 – سخنرانی استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور پیرامون فاطمیه(5)

12 – کلیپ دفاع مقدس بنام شهان آسمان

13 – سخنرانی استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور پیرامون ظهور