بنام خدا

معرفی دی وی دی تصویری شماره دوازده راه ظهور

با نام : تهاجم فرهنگی

1 کلیپ تولیدی راه ظهور

2 کلیپ فرهنگ و مردم - رهبری

3 کلیپ پخت فرهنگی

4 کلیپ عطر صلوات - مهران میرزایی

5 کلیپ تهاجم شیطانی

6 کلیپ غریبه

7 مستند سرگردون

8 کلیپ تهاجم فرهنگی

9 کلیپ جنگ نرم

10 – سخنرانی استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور پیرامون زن ، حجاب و فمینیسم

11 کلیپ ماهیها ، دکتر محمد اصفهانی

12 کلیپ زن و حجاب

13 کلیپ همسران مردان انقلابی

14 کلیپ مستندی بر خواص

15 کلیپ بد حجابی

16 کلیپ کشتی نوح

17- کلید راه بهشت