دریافت

مهدی است آنکه نهضت قرآن به پا کند                     

مهدی است آنکه نیک و بد ازهم جدا کند

مهدی است آنکه با کلمات محمّدی                            

گفتار پوچ ما ، همه پر محتوا کند

مهدی است آنکه در شب میلاد او ، خدا                      

او را به مَرحباً لَکَ عَبدی ندا کند

مهدی است آنکه حسن دل آرای احمدی                      

از چهرۀ مبارک خود رونما کند

مهدی است آنکه پرچم اسلام راستین                         

بر قلعه های محکم دشمن به پا کند

مهدی است آنکه خیبر اغنام باب را                         

با یک تکان حیدرش بر هوا کند

مهدی است آنکه کاخ عظیم ستمگران                       

با نهیب خویش، دچار فنا کند

مهدی است آنکه چشمۀ فیاضّ علم را                       

بر تشنگان دانش و عرفان عطا کند

مهدی است آنکه مقدم بهجت فزای او                       

دل را ز رنج و محنت و حسرت رها کند

مهدی است آنکه با لب شمشیر انتقام                         

تفسیر آیه های عذاب خدا کند

مهدی است آنکه کینه و جنگ و جدال را                   

تبدیل بر محبت و صلح و صفا کند

مهدی است آنکه از نظری بر جمال او                     

هر دردمند غمزده کسب شفا کند

مهدی است آنکه مژدۀ فجر طلوع خویش                   

از پایگاه کعبه به گوش آشنا کند

مهدی است آنکه نخبۀ اصحاب خویش را                  

یک یک برای نهضت قرآن ندا کند

مهدی است آنکه دولت عدل جهانی اش                   

حقّ عظیم عترت و قرآن ادا کند

مهدی است آنکه وقت نماز جماعتش                     

عیسی به صد نیاز به او اقتدا کند

مهدی است آنکه تابش خورشید طلعتش                   

قبر نهان فاطمه را برملا کند

مهدی است آنکه تازه کند داغ عاشقان                    

زان گریه ها که بر حسن مجتبی کند

مهدی است آنکه از حرم پاک فاطمه                     

قصد زیارت نجف و کربلا کند

مهدی است آنکه رایت سرخ حسین را                   

با پرچم مظفّر خود یک لوا کند

مهدی است آنکه از غم جانسوز کربلا                   

فریاد یا حسین، به رسم عزا کند

مهدی است آنکه باز، به رفتار زینبی                    

بر پای عزای تشنه لب نینوا کند

مهدی است آنکه دادسرای نهایی اش                   

بر پایه های عدل خدایی بنا کند

برخیز و باز دامن لطفش (حسان) بگیر                  

شاید که از کرم به تو هم اعتنا کند

« حبیب چایچیان (حسان) »