نام : محمد

 نام خانوادگی : کرمی

 متولد : 1347

 شغل : فرهنگی

 سوابق :

 رزمنده بسیجی 8 سال دفاع مقدس

 جانباز شیمیایی جنگ تحمیلی

 کارشناس فرهنگ و تبلیغات

 آشنایی با هنر و خوشنویسی

 آشنایی با کامپیوتر و چاپ