دریافت 01
دریافت 02
دریافت 03
دریافت 04
دریافت 05
دریافت 06
دریافت 07
دریافت 08
دریافت 09
دریافت 10

زاویۀ دید در هنر حماسی

زمان: محرم 96

مکان: تهران - دانشگاه هنر

تعداد: 10 جلسه

فهرست:

جلسه 1 :

ابعاد زاویۀ دید

مدت : 41دقیقه

    بصیرت ؛ تعبیری قرآنی

    بصیرت ، درست نگاه کردن است

    اهمیت طرز نگاه ما به پدیده‌ ها

    زاویه دید درست ؛ بصیرت نام دارد

    نگاه ما ، واقعیتهای بیرونی را میسازد

    برخی از فوائد زاویه دید درست

    مثالهایی برای اهمیت زاویه دید

    تأثیر زاویه دید بر اصناف مختلف ، بویژه در عرصه هنر

    زاویه دید در عرصه روضه‌ خواندن

    کربلا نیاز به زوایه دیدهای جدیدی هم دارد

    با کسانی که زاویه دید خوبی ندارند ، مشورت نکنید

     اهل دل ، زاویه دید خوبی دارند

    اخبار را از هر کسی دریافت نکنید

    تأثیر زاویه دید بر انقلابی شدن

    زاویه دید در روابط زن و مرد

    استکبار جهانی و تحمیل زاویه دید خودش

    اهمیت آموزش زاویه دید به دانش‌آموزان

    نمونه‌ای از زاویه دید در دعای عرفه  

جلسه 2 :

تأثیر دیگران بر زاویۀ دید

مدت : 65 دقیقه

    دیگران و انتقال زاویه دید به ما

    طرز نگاه ما به واقعیتها چگونه است؟

    تأثیر زاویه دید بر درک حقایق

    معرفی موضوع بحث : زاویه دید در هنر حماسی

    حرف تازه ، ریشه در زاویه دید دارد

    هنرمند از چه زوایه ‌ای واقعیتها را میبیند؟

    قرآن ؛ تنظیم کننده نگاه و زاویه دید

    آگاهی از زاویه دید هنرمندان معروف ، جذاب ‌ترین برنامه های رسانه ‌ای

    زاویه دید خدا در قرآن خیلی مهم است

    مثالهایی از زاویه دید خدا و زاویه دید ابلیس

    شیطان ، اعمال را زیبا جلوه میدهد

    زاویه دید ماهواره‌ ها و برنامه‌ های رسانه ‌ای غرب

    نگاه ما به زندگی و عمر چگونه است؟

    نقش ویژه هنرمندان در اصلاح زاویه دید

    برای اصلاح زاویه دید ، لطف خدا لازم است

    تأثیر نشست و برخاست با خوبان اهل علم بر اصلاح زاویه دید

    دوستان و انتقال زاویه دید

    روضه حضرت عباس (ع)

جلسه 3 :

تأثیر قرآن و تفکر برای اصلاح زاویه دید

مدت : 60 دقیقه

    موضوع دیشب : گستردگی زاویه دید

    رشد انسان ریشه در زاویه دید دارد

    قرآن طرز نگاه را درست میکند

    قرآن را باید زیاد و به دفعات خواند

    ضرورت پرهیز از نگاه مبالغه ‌آمیز در زمینه ‌های مختلف

    قرآن نگاه مبالغه‌ آمیز ندارد

    مقام شهید ؛ نمونه‌ ای از عدم مبالغه در قرآن

    قرآن از حقایق بزرگی سخن میگوید

    زاویه دیدهای قرآن را بشناسیم

    تفکر ؛ اولین اقدام برای اصلاح زاویه دید

    ابعاد تفکر

    برخی از موانع تفکر

    روایاتی در مورد تأثیر تفکر بر اصلاح زاویه دید

    سحر ، زمانی مناسب برای تفکر

    در چه مورد فکر کنیم؟

    شب عاشورا ؛ شب تفکر

    تفاوت نوع کمک به امام زمان (عج) با کمک به امام حسین (ع)

جلسه 4 :

تأثیر از بیرون نگاه کردن بر اصلاح زاویه دید

مدت : 32 دقیقه

    تأثیر صفات انسان بر زاویه دید

    از بیرون به خود نگاه کنیم

    آثار و نتایج از بیرون نگاه کردن

    چند مثال در مورد از بیرون نگاه کردن

    نگاه مثبت و صحیح را با از بیرون نگاه کردن به دست بیاوریم

    یک نگاه از بیرون ؛ زمانه به سرعت به سوی امام حسین (ع) میرود

    کسی که از بیرون نگاه میکند، مثبت ‌نگر و فعال میشود

    ضرورت تلاش در زمانی که غربت مؤمنین در حال برطرف شدن است

    برای درک پیروزیها، غرق جزئیات نشویم

    آینده ‌نگری؛ یکی از نتایج از بیرون نگاه کردن    

    روضه حضرت زینب (س)

جلسه 5 :

تأثیر زاویه دید بر مقدرات

مدت : 27 دقیقه

    ارزش نگاه مثبت

    تأثیر نگاه و زاویه دید بر مقدرات

    تأثیر نگاه منفی و فال بد زدن

    نگاه مثبت و حسن ظن به خدا داشته باشیم

    حسن ظن به خدا ، تنها عمل مفید در روز قیامت

    اهمیت تنظیم نگاه

    فرصت هنرمندان برای اصلاح نگاه مخاطب

    ضرورت تغییر دید ؛ نمونه ‌ای در مورد حضرت سکینه (س)

    روضه امام سجاد (ع)

جلسه 6 :

ریشه اهمیت نگاه

مدت : 56 دقیقه

    تلاش امروزی برای جهت داده به نگرشها

    ریشه اهمیت نگاه چیست؟

    نگاه انسان ریشه در گرایشها و آگاهیها دارد

    وقتی گرایشهای انسان با آگاهیها جمع شوند ، تعیین‌کننده میشوند

    تأثیر غرور و حسد و ویژگیهای منفی بر زاویه دید

    نگاه یعنی علاقه ‌های انسان به همراه داناییها

    گاهی یک خبر عامل بدبینی میشود

    خیلی از امتحانات ، امتحان نگاه است

    نگاه ، برآیندی از همه وجود انسان است

    مثال: مؤمن هیچگاه به باطل یقین نمیکند

    شجاعت ، لازمه هنر حماسی

    تأثیر شجاعت بر زاویه دید در هنر حماسی

    بی تفاوتی به تشویق دیگران برای داشتن زاویه دید درست

    ضعف ما در انتقال حماسه ‌ها

    میانمار؛ نمونه ‌ای برای بررسی زاویه دید

    بی‌حرمتی به حق را نمیتوان تحمل کرد

جلسه 7 :

زاویه دید ، علاقه ‌های پنهان را نشان میدهد

مدت : 42 دقیقه

    ارزش نگاه و زاویه دید از نظر دینی و دنیوی

    یکی از دلایل اهمیت نگاه

    زاویه دید ، برآیند گرایشها و نگرشها

    علم به تنهایی چه مقدار کارآمد است؟

    ابعاد شجاعت و تأثیر آن برای داشتن نگاه حماسی

    نگاه و زاویه دید ؛ محل لو رفتن علاقه ‌های پنهان انسان

    علاقه به دنیا ، مانع کار حماسی است

    روی فهم خودمان خیلی حساب باز نکنیم

    گرایشهای پنهان ؛ عامل اختلاف مقام خوبان

    نظرات ، نشان ‌دهنده گرایشهای دل است

    روضه اسارت اهلبیت (ع)

جلسه 8 :

حق ‌طلبی و ظلم‌ ستیزی ؛ لازمه نگاه حماسی

مدت : 64 دقیقه

    داشتن تحلیل صحیح ، یک موهب الهی

    تأثیر گرایشها و علاقه ‌ها بر نظرات و ایده ‌ها

    نگاه صحیح ، تحت تأثیر علاقه‌ های صحیح است

    باید نسبت به حق و حقیقت ، گرایش و علاقه داشت

    اگر کسی کاملاً بیطرف باشد ، نمیتوان به او اعتماد کرد

    نمیتوان گرایش به حق را نادیده گرفت

    در مقام حقیقت ‌جویی نباید همه علایق را کنار گذاشت

    در بررسی علمی ، همه علایق را نباید حذف کرد

    دو نمونه از تاریخ اسلام در مورد کسانی که نسبت به حق احتیاط داشتند

    اهل حماسه شدن ، دشوار نیست     

    حق را دوست داشته باشی ، حق‌ طلب میشوی

    نفرت از دشمنان حقیقت ، لازمه خوش فهم شدن

    توجه به حیات برتر برای اصلاح زاویه دید

    درجات بالای بهشت ، نیاز به نگاه صحیح دارد

    تأثیر نفرت از باطل در افزایش بصیرت و اصلاح زاویه دید

    حق ‌طلبی سخت است ولی نفرت از باطل را میتوان به دست آورد

    ظلم‌ ستیزی ؛ مبنای دینداری و لازمه نگاه حماسی

    ظلم‌ ستیزی و رسیدن به درجات بالای بهشت

    تأثیر ظلم ‌ستیزی بر فهم و درک

    علیم ظلم ‌ستیزی در کربلا

جلسه 9 :

تفکر در عاقبت زندگی ، راهی ویژه برای اصلاح زاویه دید

مدت : 59 دقیقه

    آیا نگاه ما دقیق و درست است؟

    ما با نگاه‌ و زاویه دیدهای خود زندگی میکنیم

    بررسی مصادیقی در مورد زاویه دید ؛ ما نسبت به نماز چه نگاهی داریم؟

    تلاش شیطان برای زیبا جلوه دادن دنیا و اعمال زشت

    رسانه ‌ها و فرصتی که برای اصلاح زاویه دید دارند

    تأثیر نگاه درست بر مقدرات

    ضرورتی ندارد نگاه خودت را به زبان بیاوری

    اصلاح نگاه را تکلیف خود بدانیم

    مراقب باشیم کسی نگاه ما را تغییر منفی ندهد

    تأثیر زیاد قرآن خواندن بر اصلاح زاویه دید

    به مبالغه ‌آمیز بودن برخی نگاه‌ ها توجه کنیم

    باید اول صاحب دیده و نگاه باشیم تا بعد صاحبدل شویم

    تأثیر تفکر بر اصلاح زاویه دید

    در چه مورد تفکر کنیم؟  

    به بعد از هر چیزی فکر کنیم

    عاقبت ‌اندیشی در مورد تمام امور و کارها ؛ تأثیر ویژه ‌ای بر اصلاح نگاه دارد

    به آخرت خیلی توجه کنیم

    حضرت امام (ره)، نمونه ‌ای از کسی که به آخرت امور نگاه میکرد

    تأثیر نهج‌البلاغه بر آخرت ‌اندیشی

    روضه حضرت علی اصغر(ع)

جلسه 10 :

راهبردهایی برای نگاه حماسی داشتن

مدت : 69 دقیقه

    حضور خدا در زندگی انسان

    برای نگاه صحیح ، به کمک خدا نیاز داریم

    ضرورت توجه به خدا در زندگی

    از نگاه حضرت امام(ره) در مسائل مختلف فاصله نگیریم

    داشتن نگاه انقلابی ، راهبردی برای داشتن نگاه حماسی

    نگاه حماسی را برای همیشه باید حفظ کرد

    نگاهی حماسی حضرت امام (ره) به مسائل

    تا ظهور و نجات بشریت ، باید بی‌تاب بوده و نگاه حماسی داشت

    نگاه حماسی میتواند در لحظه‌ای از بین برود

    نگاه حماسی؛ نگاهی انقلابی است

    بدون نگاه انقلابی‌گری ، تحلیلها اشتباه میشود

    ضعف ما در انتقال زیباییهای نگاه انقلابی

    شهدای مدافع حرم و تداوم نگاه انقلابی‌گری

    با نگاه انقلابی میتوان تفریح کرد

    راهبرد پرهیز از هوای نفس برای داشتن نگاه حماسی

    ضرورت پرهیز از هوای نفس ، با توجه به روایات

    روضه حضرت زهرا (س)