دریافت 01
دریافت 02
دریافت 03
دریافت 04
دریافت 05
دریافت 06
دریافت 07
دریافت 08
دریافت 09
دریافت 10
دریافت 11
دریافت 12

چگونه آسوده‌تر زندگی کنیم؟

( بخش اول )

تعداد : 12 جلسه

فهرست:

جلسه 1 :

آشنایی با راحت ‌طلبی و ابعاد آن

مدت : 42دقیقه

    راحت‌طلبی؛ یکی از اولین و بالاترین خواسته‌ های انسان

    تأثیر راحت ‌طلبی بر دیگر خواسته ‌های انسان

    ضرورت حل مشکل راحت ‌طلبی برای دینداران

    برخی از توصیه ‌های دین برای دوری از راحت ‌طلبی

    بررسی مورد توصیه دین در مورد تهیه آرد و پخت نان

    تأثیر سبکهای غلط زندگی بر افزایش راحت ‌طلبی

    دین؛ مدیریت راحت ‌طلبی

    نقدی بر علل رشد ظاهری در غرب

    چرا سبک زندگی خراب شده است؟

    معرفی موضوع بحث

    آشنایی با راحتی مذموم و راحتی ممدوح

    دین چه نوع راحتی را پیشنهاد میکند؟

    راحت شدن از گرفتاریها و درگیریها برای خدمت بیشتر به امام حسین(ع)

جلسه2 :

آشنایی بیشتر با آسودگی

مدت : 48دقیقه

    مدیریت راحت ‌طلبی

    راحت ‌طلبی مذموم و آسایش ممدوح

     معنای آسوده‌گی

    آرامش و آسودگی؛ نیازی غیر قابل انکار

    توقع ما از آرامش و آسودگی چقدر است؟

    سطح فعلی ما در آسودگی

    نقدی بر سبک زندگی امروزی ما

    ما به نا آسودگی خو کرده ‌ایم

    علامت کسانی که با نا آرامی خو کرده ‌اند

    نمونه ‌هایی از اموری که آسودگی ما را به هم زده است

    مهمترین فایده آرامش جیست؟

    کلامی از امام صادق (ع) در مورد فواید آرامش

    آرامش؛ زمینه ‌ساز تفکر

    استغفار؛ یکی از عوامل آرامش

    تأثیر زهد بر کسب آرامش

    جایگاه ویژه فکر

     آرامش خوبان

    آرامش امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) در کربلا 

جلسه 3 :

تفکر، اولین اقدام برای رسیدن به زندگی آسوده

مدت : 43دقیقه

        مروری بر اهداف آسوده بودن

        تلقی عمومی غلط در مورد « نگاه دین به آسوده زندگی کردن »

        دیندار کسی است که بیشتر و بهتر از زندگی بهره و لذت میبرد

        آسودگی و زندگی پر از شادی در نگاه دین

        آسوده زندگی کردن، شاخص یک زندگی خوب معنوی

       تفکر، اولین اقدام برای رسیدن به زندگی آسوده

        روایتی از امام صادق (ع)

        برای تفکر خود، برنامه ‌ریزی کنیم

        فکر خوب، نجات ‌دهنده است

        آشنایی با مهارتهای تفکر

        فکر کنیم چرا چیزی برای ما مهم است؟

        هر سبک زندگی اجازه فکر کردن را نمیدهد

        آسیبهای توجه زیاد به برنامه ‌های رسانه ‌ها

        دیندار، بیشتر اهل تفکر است

        نقش محبت اهل بیت (ع) در فهم بهتر دین

       در چه موردی فکر کنیم؟

       تفکر در مورد اینکه چرا خدا رنج را در زندگی انسان قرار داده است؟

       رنج؛ لازمه انسانیت

        با فکر، فلسفه رنج را درک کنیم

        توجه به علاقه ‌های متضاد و تولید ارزش افزوده

        رنج انتخاب یک علاقه و گذشتن از علاقه ‌ای دیگر

        حکمت انواع رنجها را میتوان با تفکر به دست آورد

        آرامش خانواده امام حسین(ع) در اوج رنج‌ها و بلاها 

جلسه 4 :

قطعی و حتمی بودن رنج

مدت : 46دقیقه

    برای اینکه آسوده ‌تر زندگی کنیم، باید اهل فکر باشیم

    ضرورت دانستن و پذیرفتن فلسفه مشکلات

    پذیرفتن رنج را باید از کودکی آموزش داد

    از کودکی باید آموخت که دنیا بدون رنج نیست

    نتایج پذیرفتن فلسفه رنج

1-    کاهش رنجهای نابجا

2-    داشتن روحیه و آرامش بهتر برای تحمل بقیه رنجها

3-    استفاده از رنج برای رشد بیشتر

4-    لذب بردن از رنج معقول و منطقی-

    قطعی و حتمی بودن رنج

    انسان در سختی آفریده شده

    روایتی در مورد اجتناب ناپذیر بودن رنج

    آیا ایمان، رنجها را برطرف میکند؟

    دشمنانی که مؤمن را اذیت میکنند

    چگونه میتوان رنج را انتخاب کرد؟ 

    انفاق؛ یک رنج انتخاب شده

    برخی از رنجها را خدا برای ما انتخاب کرده است

    آشنایی با رنجهای بسیار پر سود با نتیجه :

1-    رنج برخورد خوب با اذیتهای پدر و مادر

2-    رنج برخورد خوب با اذیتهای همسر

3-    رنج برخورد خوب با اذیتهای فرزند

4-    رنج برخورد خوب با اذیتهای دیگران

     استقبال از رنج

جلسه 5 :

رنج ، جزء لاینفک زندگی انسان

مدت : 43دقیقه

    ما باید آسوده زندگی کنیم و رنج را مدیریت کنیم

    تفکر، قدم اول برای مدیریت رنج

    ما آسودگی را برای عبادت، عقلانیت و عاشقی نیاز داریم

    آسوده بودن، مقدمه ‌ای برای شکر

    گرفتاری، علامت دور افتادن از خدا

    اگر آسوده نباشیم، ممکن است مشمول مجازات الهی شده باشیم

    رنج، بخش از زندگی انسان و شاید همه زندگی انسان

    رنج، همزاد انسان

    انسان؛ تنها موجودی که میتواند ارزش افزوده تولید کند

    رنج با تعریف انسان همراه است

    تفاوت انسان با فرشته و حیوان

    کنار گذاشتن چیزی که مورد علاقه انسان است، با رنج همراه است

    پاسخ به شبهه‌ای در مورد رنج

جلسه 6 :

در رنجها به دنبال مقصر نگردیم

مدت : 36دقیقه

        مروری بر مباحث گذشته

        عدم آسودگی، نوعی مجازات الهی

        آسودگی را با تفکر به دست بیاوریم

        اولین قدم برای به دست آوردن آسودگی؛ رنج در دنیا حتمی است

        یکی از چیزهایی که آسودگی را به هم میزند، پیدا کردن مقصر برای مشکلات است

        امتحان خانمها در مورد مبالغه‌گویی

        در هر رنجی، ابتدا به خدا توجه کنیم و اطرافیان را عامل رنج خود ندانیم

        ما چون انسان شده ‌ایم، باید رنج بکشیم 

        روایتی در مورد ضرورت رنج برای انسان

        کنترل و مدیریت الهی در رنجهای انسان

    انتخاب بین دو چیز دوست ‌داشتنی، با رنج همراه است

    انتخاب در شرایط سخت، انتخاب ارزشمندی است

    در هر بلایی، نعمتی هست

    اولین فلسفه رنج این است که ما انتخاب‌گر هستیم

    وقتی شدائد و سختیها پشت سر هم میآیند، فضائل انسان آشکار میشود

    دقت در نتایج خوب رنجها

    به استقبال رنج برویم

    در سخت ترین مشکلات هم دنبال مقصر نگردیم

    اهل بیت (ع) در اوج مصائب هم خدا را میدیدند

جلسه 7 :

انسان اگر رنج نکشد، فاسد میشود  

مدت : 56دقیقه

    مروری بر مباحث گذشته

    نتایج آسودگی

    آسودگی، سرمایه شکر

    آسودگی خاطر

    تأثیر آسودگی بر حسن ظن به خدا

    فرد ناراحت و غیرآسوده، زمینه خراب شدن بیشتری دارد

    قدم اول :

    قدم اول برای کسب آسودگی، تفکر است

    چرا تفکر برای رسیدن به آسودگی مهم است؟

    توجه به ضرورت تفکر برای آرامش

    تفکر در مورد مرگ، عامل آرامش

    موسیقی، مانع تفکر است

    با همه چیز متفکرانه برخورد کنیم

    قدم دوم :

رنج را ضروری زندگی انسان بدانیم

1-    بخشی از رنج را کم کنیم

2-    رنجها را قابل تحمل کنیم

3-    بهره ‌بردای مثبت از رنج

4-    لذت بردن از رنج  

    اختلاف و رنج آن در میان انسانها

    عشق و محبت در میان رنج حاصل میشود

    قدم سوم:

        فلسفه رنج را بدانیم

        رنج جزء تعریف انسان است

        انسان اگر رنج نکشد، فاسد میشود

        روایتی در مورد رنج تهیه نان و آثار آن

        نقدی بر شرایط فعلی آموزش و پرورش

        سختی کشیدن، عامل طهارت روح

جلسه 8 :

مروری بر مباحث گذشته

مدت : 54دقیقه

          با اندیشه، راه رسیدن به آرامش و آسودگی را جستجو کنیم

         روایتی از امیرالمؤمنین(ع) در مورد سختی و رنج در دنیا

        در دنیا رنج هست

        با تفکر، رنجهای اضافی را کم کنیم

        روشهای برخورد با رنج

        برای مشکلات خود به دنبال مقصر نگردیم

        دنیا پیچیده شده با بلا است

        فلسفه رنجها را بدانیم

        آفات سختی نکشیدن

        شرایط نامناسب پرهیز از سختی در جامعه

        سختی کشیدن، مانع فساد است

        بیکاری، فساد است

        انسان، موجودی که در رنج رشد میکند

        روایاتی در مورد زشت بودن بیکاری و آسیبهای آن      

جلسه 9 :

دو فلسفه دیگر برای رنج؛ اصلاح خرابی و فهم رنجهای آخرت

مدت : 55دقیقه

    نگاه غلط به زندگی متدینانه

    دین، برنامه ‌ای برای راحت ‌تر زندگی کردن

    تأثیر دیندارتر زندگی کردن بر شادی و لذت بیشتر

    مروری بر مقدمات لازم برای به دست آوردن آسودگی

    یکی از فلسفه‌های رنج

    صاحب اختیار بودن انسان، لازمه رنج هست

     بی ‌رنج بودن، مقدمه فاسد شدن

     بی‌تابی در رنج، ناپسند است

     چگونه با سختی کمتر، مانع سختی بزرگتر شویم

    یکی از دیگر فلسفه‌ های رنج؛ با رنج، خرابیهای خود را اصلاح کنیم

    مثال از رنج کشیدن برای از بین بردن تکبر

    استغفار؛ نمونه ‌ای دیگر برای از بین بردن برخی از مشکلات

    فلسفه دیگری برای مشکلات و رنجها؛ رنجها، وسیله‌ای برای فهمیدن رنجهای آخرت

    لذتها، مقدمه ‌ای برای لذات واقعی در بهشت

    روضه حضرت عباس(ع)

جلسه 10 :

محبت راهی برای کسب آسودگی

مدت : 53دقیقه

    دین و مدیریت راحت‌ طلبی

    انسان راحت طلب، راحتی خودش را از بین میبرد

    کنترل راحت طلبی، اولین مسؤولیت ما

    سختی اضافی در زندگی نداشته باشیم و عاشق راحت طلبی نباشیم

    مروری بر راههای مطرح شده برای کسب آسودگی

    تفکر، عمومی بودن رنج در دنیا، پذیرفتن فلسفه رنج، جایگزین نمودن برخی از رنجها، استقبال از برخی رنجها

    چرا باید به آسودگی اهمیت داد؟

    محبت؛ راهی مهم برای رسیدن به آسودگی

    تأثیر محبت به اولیاء خدا بر افزایش محبت به خدا

    نسبت محبت به اولیاء خدا بر دیگر محبتها

    اربعین، نمونه ‌ای از محبت به ولی خدا

    با افزایش محبت، بدیهای خود را اصلاح کنیم

    محبت به امام حسین(ع)، راهی ویژه برای کسب آسودگی

    تأثیر ویژه روضه بر افزایش محبت به امام حسین(ع)

    برای افزایش محبت، مردم را مانند خانواده خود ببینیم

    روضه امام حسین(ع)

جلسه 11 :

فهمیدن علت بلا بر آسودگی تأثیر دارد

مدت : 33دقیقه

    تأثیر فهمیدن علت بلا بر کسب آسودگی

    گاهی بلا ، هدیه خدا است

    آرامش، راهی برای فهمیدن علت بلا

    دشوار بودن درک محبت خدا

    شرایط کسی که طعم بلا را تحت عنایت الهی چشیده است

    در متن رنج، استقبال از رنج را فراموش نکنیم

    استقبال حضرت زینب (س) از رنجها در سختترین شرایط

    ناشناخته بودن مقام حضرت زینب (س)

    روضه حضرت زینب (س)

جلسه 12 :

شرایط مهم امروز و ضرورت ارائه الگویی از زندگی آسوده‌تر

مدت : 43دقیقه

    انگیزه ‌ای برای آسوده زندگی کردن

    آسودگی باید در زندگی مؤمنانه دیده شود

    ما تقوا را برای مسؤولین ضروری نمی ‌بینیم

    مؤمنین باید شادتر و آسوده ‌تر از دیگران باشند

    شرایط مهم امروز و ضرورت ارائه الگویی از زندگی آسوده‌ تر

    تلاش دشمن برای تغییر سبک زندگی

    سبک زندگی، اهمیت استراتژیک پیدا کرده ‌است

    حقانیت دین خود را باید در عرصه عمل ثابت کنیم

    الگویی از زندگی امام سجاد (ع)

    ما برای درست زندگی کردن همراه با آرامش، مسؤول هستیم

    زهد، یکی از اصول رنج نکشیدن

    توضیح امام سجاد (ع) در مورد معنای زهد

    خوشی بیجا نداشته باشیم تا رنج بیجا نکشیم

    برای چیزی که از دست داده ‌ای نارحت نباش تا آسوده باشی

    روضه امام سجاد (ع)