دریافت01
دریافت02
دریافت03
دریافت04
دریافت05
دریافت06
دریافت07
دریافت08
  دریافت09
دریافت10
دریافت11

تقوا، طرحی برای ادارۀ جامعه

    زمان: محرم 96

    تعداد: 11 جلسه

فهرست:

جلسه1: (960630):

 انواع تقوا

مدت: 45دقیقه

-         آشنایی با معنای تقوا

-         مراقبت؛ معنای فارسی تقوا

-         تقوا، ذومراتب است؛ تقوای حداقلی و تقوای حداکثری

-         ما معمولاً حداقلی با تقوا برخورد میکنیم

-         یک تقسیم ‌بندی دیگر از تقوا: تقوای عمومی(خارج از دین) و تقوای مؤمنانه

-         تقوای عمومی؛ لازمه مؤمن شدن و هدایت شدن

-         تقوای عمومی و خارج از دین، عاملی مهم برای تربیت در مدرسه و جامعه

-         حیاء؛ جلوه‌ای از تقوای خارج از دین

-         تقوای خارج از دین نباشد، عاقبت به خیری هم نیست

-         حرّ و تقوای خارج از دین

جلسه2: (960631):

تقوا و کسب استقلال روحی

مدت: 50دقیقه

    تقوا، مفهومی کلیدی در قرآن کریم

    تقوا، ملاک ارزشها است نه اخلاق

    بررسی تقوای فردی

    تقوا، روشی برای انگیزه ‌مند شدن

    تقوا، یک فرآیند است

    مثالی از فرآیند تقوا در محیط خانواده

    رضایت به اوامر تکوینی و تشریعی خدا

    عناصری برای روش انگیزه ‌مند شدن با تقوا

1- دنبال تشویق و تنبیه فوری نباید بود

2- تشویق و تنبیه، آشکار و مشخص نیست   

    مهمترین ویژگی این روش برای انگیزه ‌مند شدن، استقلال روحی است

    تقوا در عرصه اجتماعی؛ بنده طاغوت نباید شد

    استقلال و عبد خدا بودن 

جلسه3:(960701):

تأثیر تقوا بر انگیزه‌سازی

مدت: 40دقیقه

    تقوا، روش انگیزه ‌مند شدن

    کاربردهای انگیزه در حوزه ‌های اقتصادی و مدیریتی

    تأثیر روش انگیزه ‌مند شدن در ساختارهای جامعه

    تقوا معیاری برای ساختارها در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و معنویت

    تقوا، روش انگیزه‌ مند شدن انسان

    در اداره جامعه بر اساس تقوا، تشویق و تنبیه فوری وجود ندارد

    مثالهایی از اداره شدن محیط توسط تقوا

    تقوا، روشی که انگیزه ‌ها را نتیجه‌گرا نمیکند

    روش اداره بر اساس تقوا در کلام امیرالمؤمنین(ع)

جلسه4:(960702):

برخی از نتایج فردی تقوا

مدت: 51دقیقه

    تقوا، باید همه رفتارها را در بر بگیرد

    تقوا، مفهومی فراگیر برای تمام جزئیات زندگی

    برخی از مختصات تقوا

    شویق و تنبیه فوری ندارد

    انگیزه ‌سازی

    نتیجه‌گرا نبودن

    روشی برای زندگی

    زندگی بر اساس تقوا، یک روش است

    انگیزه؛ دغدغه‌ای مهم در علوم انسانی

    علت توجه دادن به قیامت در قرآن کریم چیست؟

    بر اساس نتایج فوری نباید انگیزه پیدا کنیم

    نگاه درست به تقوا، هیجان‌آفرین است

    تکلیف‌گرایی بر اساس تقوا

    تقوا، نتیجه ‌گرایی را از انسان میگیرد

    شجاعت، یک ثمره نتیجه‌گرا نبودن

    تقوا، شجاعت می‌آورد

    مؤمن چون با نتیجه کاری ندارد، استقامت پیدا میکند

    نقش امام در پرهیز از نتیجه‌گرایی

    نتیجه‌گرایی، عامل عدم خلاقیت

    خود شکوفایی، نتیجه تقوا

    چگونه تقوا به اطاعت امر مولا و عشق به مولا منجر میشود؟

    فهمیدن اشاره‌ های مولا در اثر تقوا

جلسه5:(960703):

ویژگیهای تقوا

مدت: 48دقیقه

        ضرورت اصلاح نگاه جامعه نسبت به دین

        دین را یک رسم فرهنگی یا یک تفریح روحی ندانیم

        دین را در یک گوشه‌ای از زندگی تعریف نکنیم

        آیا دین یکسری ارزشها است؟

        تقوا؛ برنامه زندگی فردی و جمعی

        آیات قرآن؛ گزاره‌ هایی واقع بینانه‌

        مروری بر مباحث گذشته

        تقوا، روش انگیزه ‌مند شدن

        تقوا و ارائه شخصیت مستقل

        نتیجه‌گرا نبودن در تقوا

        تقوا، مسأله‌ای پیچیده

        غرب و روش تربیتی جدیدی که به تقوا دعوت میکند

        تقوا، عامل موفقیت

        بررسی آیه‌ شریفه‌ اِن تتقوا الله یجعل لکم فرقانا

        فرقان؛ قدرت تشخیص حق از باطل

        تشخیص درست، شامل امور دنیوی هم هست

        تقوا، برنامه‌ریز درست می‌کند 

        افزایش عقل در سایه تقوا

       تقوا و دوراندیشی

       تقوا، رهایی و محبت میآورد

       روضه حضرت عبدالله ابن حسن(ع)

جلسه6:(960704):

بررسی مصادیقی در اداره جامعه بر اساس تقوا

مدت: 59دقیقه

    تقوا، عامل آزادی

    تقوا، نجادت دهنده از عادات و هر چیزی که بخواهد بر انسان مسلط شود

    تقوا، عامل نجات و دوری از نگرانی

    تقوا، روشی برای زندگی کردن

    تقوا، مسیر تربیت

    از گوشه‌ای از زندگی، اداره زندگی بر اساس تقوا را شروع کنیم

    باید به مرور ریل اصلی زندگی را اصلاح کرد

    برخی از علائم دور بودن ساختارها از تقوا؛ توجه به قانون اضافی و جریمه کردن و...

    تقوا، آزادی دادن به انسان

    نقدی بر برخی ساختارهای غیرتقوایی

    روش تقوا را در اربعین ببینیم

    آسیبهای قانون زیادی

    با تقوا، حضور قانون زیادی منتفی میشود

    فرصت خداپرستی با قانون زیادی از بین میرود

    پذیرفتن تقوا مستلزم زندگی در یک جامعه ولایی است

    علت مشکلات کشور  چیست؟

    نمونه‌هایی از رعایت تقوا در حکومتداری امیرالمؤمنین(ع)

    جنگ تحمیلی، موردی که بر اساس تقوا مدیریت شد

    دو شرط مهم برای موفقیت اداره جامعه بر اساس تقوا

    اداره جامعه بر اساس تقوا، مخالفانی دارد

    اشاره به روضه حضرت قاسم(ع)

جلسه7:(960706):

تقوا، یک فرهنگ است

مدت: 55دقیقه

    توان تقوا برای ایفای نقش کلیدی در برنامه ‌ریزی اداره یک کشور

    مروری بر توانمندیها و ویژگیهای تقوا

    تقوا، مجموعه‌ای از توصیه ‌ها که روش زندگی و روش اداره جامعه را مشخص میکند

    تقوا، یک فرهنگ است

    به جلوه فرهنگ بودن تقوا توجه کنیم

    چرا غرب برای برخی افراد خوب جذاب است؟

    بررسی مصادیقی در فرهنگ تقوا

    توصیه تقوا: قضاوت نکردن در مورد دیگران و آنها را از خود بهتر دانستن  

    تقوا، امید را فقط به خدا متوجه میکند

    تقوا اجازه نمیدهد خودت را آدم خوبی تصور کنی

    آثار فرهنگی تقوا؛ اگر مؤمن دیگران را بهتر از خودش بداند

     ویژگیهای اهل تقوا در نگاه روایت

    متقی کار بد دیگران را خوب تحلیل میکند

    متقی، اشتباه خودش را گناهی بزرگ میداند

    روضه حضرت علی اکبر(ع)

جلسه8:(960707):

تقوا، مدلی برای اداره کشور

مدت: 64دقیقه

    مروری بر امتیازات تقوا

    در تقوا مشخص نیست چقدر خوب هستیم؟

    با تقوا می‌توانی خودت باشی

    تقوا، معیاری برای ارزش انسان

    باید به سیستم تقوا برای اداره جامعه مراجعه کنیم

    در سیستم تقوا، یأس و غرور نیست

    بررسی آیات و روایاتی در مورد تقوا

    خودکنترلی، یکی از ابعاد تقوا

    احساس مسؤولیت در پرتو تقوا

    تقوا، پای خدا را وسط میکشد

    احساس مسؤولیت را باید افزایش داد

    تقوا میخواهد کاری بکند که خود انسان چیزی از خودش داشته باشد    

    تأثیر تقوا بر تقویت اراده و روح انسان

    تبیینی دیگر از رابطه دولت و مردم بر اساس تقوا

    مردم در سایه تقوا، قوی میشوند

    لزوم کاهش تصدی‌گری دولت

    تقوا، طرحی برای رشد انسان و جامعه

    روضه حضرت عباس(ع)

جلسه9:(960708):

تقوا، بهترین روش برای اجتماعی شدن انسان

مدت: 52دقیقه

    مروری بر مباحث گذشته

    تقوا، روشی برای انگیزه‌ مند شدن

    تقوا یک سیستم و یک فرهنگ

    تقوا، مدلی برای اداره فرد و جامعه

    تقوا نتیجه‌گرا نیست، فرآیندگرا است  

    تقوا، روشی برای اجتماعی شدن انسان

    تقوا نه تنها رابطه انسان را با دیگران خیلی بهتر میکند، بلکه انسان را فدای دیگران هم میکند

    تقوا چگونه باعث قوی شدن یک جمع میشود؟

    آیه‌ای در مورد با هم خوب بودن

    مثالی در مورد آموزش با هم خوب بودن

    تعبیر امام سجاد(ع) در مورد ابعاد اجتماعی تقوا و از جمع جدا نشدن

    روضه شب عاشورا

جلسه10:(960709):

تقوا، تنها مانع شکل‌گیری فساد در جامعه

مدت: 29دقیقه

    تقوا و تقویت جمعی مردم

    مشارکت واقعی مردم در سایه تقوا شکل میگیرد

    غرب و فریب مردم در مورد مشارکت

    سیستم ولایی، ابزاری برای تقویت مردم و حل مشکلات توسط مردم

    فساد چه زمانی در جامعه شکل میگیرد؟

    ساختار تقوا، تنها مانع فساد

    انتخابات، یک مشارکت حداقلی در اداره جامعه

    تقوا، مدل و روشی برای اداره و رشد جامعه

    ضرورت ولایت برای اداره جامعه بر اساس تقوا

    شبکه ‌سازی اجتماعی با تقوا

    تقوا و نزول برکات

    اصلاح جامعه بر مبنای تقوا میسر است

    روضه شام غریبان

جلسه11:(960710):

جایگاه ولایت در اداره جامعه بر اساس تقوا

مدت: 57دقیقه

    مروری بر مباجث گذشته

        آثار پنهان و مبهم تقوا

        استقلال و احساس مسؤولیت در تقوا

        تقوا و کرامت انسانی

        قدرت، یکی از نتایج تقوا

        تقوا، روشی تربیتی

        تقوا و ایجاد قدرتی جمعی

        تقوا و با یکدیگر کار کردن

        آیا کار جمعی، ریشه در خصلتهای قومی دارد؟

        تقوای عمومی، مانع فساد مدیران

        تناسب ولایت و تقوای مردم

        ضرورت تقوای مردم برای موفقیت نظام ولایی

        امام متقین با گروههای قوی و محکم جامعه را اداره میکند

        آشنایی با شیوه امامت امام متقین

        آزادی در امامت امام متقین

        با تقوا شدن، هدف خلقت

    خلاصه نتایج تقوا: استقلال ، تبدیل من به ما، ولایتمدار شدن

    قرابت شیعه و تقوا

    چگونه اشاره امام متقین کارساز میشود؟