دریافت 01
دریافت 02
دریافت 03
دریافت 04
دریافت 05
دریافت 06
دریافت 07
دریافت 08
دریافت 09
دریافت 10
دریافت 11

مؤثرترین مفهوم در حیات بشر

    زمان: دهه اول محرم 96

    مکان: تهران، دانشگاه امام صادق(ع)

    تعداد: 11 جلسه

    فهرست:

جلسه1: آشنایی با جایگاه و ارزش مفهوم حیات

مدت : 42 دقیقه

-         کم توجهی به مفهوم ارزشمندی مانند حیات

-         جایگاه ‌مفهوم حیات در اسلام و دیگر مکاتب

-         ما فقط در عالم آخرت سیر نمی‌کنیم

-         ارزش فوق العاده حیات در دین

-         آیه‌ای در مورد حیات و ارزش حیات انسان

مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِغَیرِ نَفْسٍ أوفَسادٍ فِی الأَرضِ فَکانَّما قَتَلَ النَّاسَ جمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکأَنَّما اَحیا النَّاسَ جمیعاً.

-         آشنایی با موضوع بحث؛ مؤثرترین مفهوم در حیات بشر

-         غرب به حیات بشر اهمیت نمیدهد

-         آثار تربیتی و معنوی بحث

-         آثار تربیتی: تحول در نگاه ما به ظلم ، به نجات بشر و...

-         آثار روحی و معنوی توجه به ارزش حیات : آدم را شکور قرار میدهد

-         چند مثال از خوبان

-         غرب و قناعت به حداقل حیات

-         دین و رساندن انسان به حیات طیبه

-         آشنایی با مفهوم حیات طیبه

-         از حیات خود خیلی بهره ببریم

-         محدودیت تفکر غرب نسبت به حیات

-         ما چقدر زنده‌ایم؟

-         چه کسی برای حیات ارزش قائل است؟

-         امام حسین (ع) و ارائه یک حیات و زندگی حداکثری

-         جایگاه روضه برای رسیدن به حیاتی دیگر

جلسه2 : دین و ارائه سطح عالی حیات

مدت : 67 دقیقه

-         دو اشکال عمده در آموزشهای دینی

-         اصل وجود معاد و خدا و امام آموزش داده میشود ولی کاردکردهای آنها خیر

-         توضیح دین را از نیاز انسان شروع نمیکنیم

-         دو پیشنهاد برای حل مشکل آموزشهای دینی

-         پاسخ به شبهات، عامل کم توجهی به نیازهای انسان

-         نیاز ضروری به علمایی انسان شناس برای برنامه ‌ریزی صحیح تبلیغی

-         تفاوتها و طبقات انسان را باید شناخت

-         دغدغه غربیها مواجهه با آموزه ‌های مسیحیت بوده ؛ نه اسلام

-         دو آسیب مهم در حوزه آموزش دینی

-         آموزه ‌های غربی متأثر از مواجهه با مسیحیت

-         آموزه ‌های سنتی که درگیر شبهات بوده است

-         دلالت وجود و حیات انسان بر توحید

-         با در نظر گرفتن تمام خصوصیات انسان باید به حیات پرداخت

-         قرآن کریم و توجه به سطح عالی حیات

-         نتایج توجه به زندگی عالی

-         پیغمبران و تلاش برای افزایش سطح زندگی مردم

-         احساس نیاز به حیات در خود را زنده کنیم

-         دین را تقلیل ندهیم

-         ما مذهبیها چقدر زنده شده‌ایم؟

-         امام حسین (ع) و نشان دادن زندگی ‌ای دیگر

-         سطح نازل حیات ، زندگی نیست

-         ما در محبت امام حسین (ع) رتبه دیگری از حیات را تجربه میکنیم

جلسه3 : تأثیر تفکر بر کیفیت حیات

مدت : 53 دقیقه

-         ضرورت نشان دادن علاقه به حیات

-         حیات برتر در کلمات اهل بیت(ع)

-         میل به حیات برتر را در خود زنده کنیم

-         نقش شهدا در نشان دادن حیات برتر

-         میل به حیات و زنده شدن باید زنده شود

-         آسیبهای مفهوم آزادی ، قانون ، اخلاق و حقوق

-         ابلیس ما را با مفاهیم خوب نابود میکند

-         از تفکر باید شروع کرد

-         برخی از سبک زندگیها قدرت تفکر را میگیرد

-         در مورد تفکر فکر کنیم

-         روایتی ویژه در مورد تفکر

-         مراحل رشد یافتن با کمک تفکر

-         صاحبان خرد از تفکر شروع میکنند و به محبت خدا میرسند

-         وقتی محبت خدا قلب را روشن کرد، از گناه بدشان می‌آید

-         افراد مفیدی میشوند

-         حکمت بر زبانشان جاری میشود

-         با هوش میشوند

-         به قدرت میرسند

-         از غیب اطلاع پیدا میکنند

-         شهوت و محبت خود را در راه خالق قرار میدهند

-         به جایگاهی با عظمت میرسند

-         خدا را در قلب خود می ‌بینند

-         راه رسیدن آنها به حکمت با راه حکما فرق دارد...

-         حب است که جلوی غرور را میگیرد

-         روضه حضرت رقیه (س)

جلسه4 : مؤثرترین مفهوم در حیات بشر چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

مدت : 61 دقیقه

-         ضرورت بیشترین بهره ‌برداری از حیات

-         کسی نباید حیات ما و دیگران را محدود یا نابود کند

-         عشق به حیات

-         نفرت از حیات پست ؛ مبنای انقلابی‌گری

-         عشق انسان به کیفیت حیات

-         ضرورت تفکر برای رسیدن به حیات برتر

-         باید هرکسی مؤمن را دید، بگوید او به حیات حساس است

-         لذت مؤمن از دنیا، بیشتر از لذت مترفین است

-         مؤثرترین مفهوم در حیات بشر چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

-         باید لذت و بهره من را بالا ببرد؛

-         همه جانبه باشد؛

-         هم عقلانیت داشته باشد و هم جاذبه و عشق؛

-         ضمانت اجرائی داشته و ایجاد قدرت کند

-         نقد بر اخلاق ، آزادی ، قانون و حقوق بشر

جلسه 5 : ایمان ، مؤثرترین مفهوم در حیات بشر

مدت : 66 دقیقه

-         بررسی ابعاد خودخواهی در وجود انسان

-         دوست داشتن خود و دوست داشتن خوبیها برای خود

-         علاقه به حیات برتر ریشه در خودخواهی دارد

-         علاقه انسان به حیات ، سرد نمیشود

-         علاقه به حیات ، مهمترین علائم حیاتی

-         حس خوب علاقه به حیات برتر را در خود ایجاد کنیم

-         نمونه ‌هایی از حس خوب به حیات برتر

-         حس خوب به حیات برتر در چه زمانهایی ایجاد میشود؟

-         جلوه ‌هایی از حیات برتر در صدر اسلام

-         عقلانی نیست که حیات انسان فقط مادی باشد

-         تطبیق عقلانیت در مورد حیات برتر و حس خوب به حیات برتر

-         دیدن آدم حسابی و ایجاد حس خوب

-         نقش شهید در ایجاد حس خوب نسبت به حیات برتر

-         گاهی یک آگاهی میتواند یک حس خوب ایجاد کند

-         نقش مرگ در ایجاد حس خوب به حیات برتر

-         تلاش تمام دشمنان انسانیت برای نداشتن حس خوب

-         انسان برای عبادت ، تواضع و باوفا بودن خلق نشده است

-         آن حس خوب ، ایمان نام دارد

-         ایمان و راز با عظمتی که در محبت به ولی خدا ایجاد میشود

-         کسانیکه اهل آن حس خوب نمیشوند، چه مشکلی دارند؟

-         دلیل قرآنی بر اهمیت حس خوب به خدا و اولیاء خدا

-         حسادت، مشکل محوری کسانی که حس خوب ایمان را ندارند

-         ایمان به خدا ، ایمان به غیب و ایمان به ولی خدا

-         ایمان ، مؤثرترین مفهوم در حیات بشر

-         دو روایت در مورد اهمیت و جایگاه ایمان

-         ایمان، یک خواستن و یک کشش است

-         خاطراتی از یک حس خوب در میان شهدا

-         روضه حضرت عبدالله بن حسن (ع)

جلسه 6 : ایمان ؛ پاسخی به نیازهای متنوع انسان

مدت : 71 دقیقه

-         آیا ما دوست ‌داشتنیهای خود را میشناسیم؟

-         تنوع دوست‌ داشتنیهای انسان

-         نیاز انسان به انس ، تنوع ، زیبایی ، محبت و...

-         تناسب صفای باطن با ایمان و حیات برتر

-         زشتی نازل و کم بودن خواسته ‌های انسان

-         برای رسیدن به ایمان جهد و جد نیاز است

-         آغاز ایمان ؛ قبول کنی که همه خواسته ‌های من جواب دارد

-         ایمان ، نوعی آرامش در مورد اینکه خبری هست

-         ایمان ؛ یک حس خوب ولی پیچیده

-         جایگاه دعای عرفه برای شناخت نیازهای واقعی انسان

-         ایمان ؛ یک حس خوب به حیات برتر   

-         بررسی خودخواهی در وجود انسان

-         عجب ، عامل از بین رفتن عمل

-         تلاش برای ایمان

-         آرامش، اولین نتیجه ایمان

-         لذت عمیق ایمان

-         جایگاه خوف برای شناخت ایمان

جلسه 7 : لذت ایمان

مدت : 67 دقیقه

-         غرض و نتایج این بحث چیست؟

-         ایمان، بالاترین لذت را ایجاد میکند

-         دین و ایمان باید طوری معرفی شود که لذتش درک شود

-         لذت خداپرستی ، بالاترین لذت است

-         ضعف متدینین و اهل رسانه در نشان دادن لذت ایمان

-         بی ‌ایمان، مانند مرده بودن است

-         لذت ایمان را باید باور کرد تا به آن رسید

-         لذت ایمان را هوس کنیم

-         برای رسیدن به لذت ایمان، حرکت کنیم

-         همه میتوانند به اوج ایمان برسند

-         ایمان ، محبوب دل مؤمن است

-         روایتی در مورد رسیدن به نهایت سرور با ایمان

-         لذت ایمان ، لازمه توکل و ایمان حقیقی

-         دعایی از امام کاظم (ع) در مورد لذت ایمان

-         رسیدن از حلاوت ایمان به لذت تسلیم

-         روایتی ویژه از امیرالمؤمنین (ع) در مورد ضرورت خواستن و تقاضای جدی از خدا

-         روضه حضرت علی اصغر (ع)

جلسه 8 : عملیات افزایش ایمان

مدت : 66 دقیقه

-         مروری مجدد بر معنای ایمان

-         ضرورت فهم و درک حیات بالاتر

-         ارزیابی اخلاق بدون ایمان و ایمان بدون اخلاق

-         ضرورت تمنا از خدا برای رسیدن به مراتب بالاتر ایمان

-         در راه ایمان ، باید آن را بخواهیم و خود را قبول داشته باشیم

-         دفاع مقدس ، تجلی خواستنها و رسیدنها

-         به خدا و توانایی خدا اعتماد کنیم

-         دعا نکردن ، علامت تکبر و نوعی توهین به خدا

-         خواستن را چگونه اضافه کنیم؟

-         عملیات افزایش ایمان

قدم اول : خواستن

قدم دوم : عمل و مجاهدت

-         نمونه ‌هایی از عمل و مجاهدت

-         خیلی خواستن و اصرار داشتن

قدم سوم: استقامت و مبارزه با چالشها

-         خواسته ‌های خود را با روضه افزایش دهیم

روضه حضرت علی‌ اکبر (ع)

جلسه 9 : ولایت ، بزرگترین چالش ایمان

مدت : 62 دقیقه

-         ایمان ، چیزی از جنس گرایش

-         ضرورت احساس نیاز به خدا

-         هیئت ؛ تکرار ، تقویت و پیدا کردن حس خوب

-         جایگاه مؤمن نزد خداوند

-         قلب مؤمن عرش خدا است

-         انسان میتواند نظر خالق جهان را عوض کند

-         قلب انسان باید بخواهد

-         مروری بر عملیات افزایش ایمان

-         امتحان الهی در مراحل افزایش ایمان

-         فلسفه امتحانات الهی برای افزایش ایمان

-         امتحان ، مانعی برای مدعیان ایمان

-         امتحان ، عامل تعمیق ایمان

-         عشقبازی با امتحان ایمان

-         بررسی امتحان اولیاء خدا در دعای ندبه

-         مهمترین چالش ایمان چیست؟

-         آیا ایمان با زجر همراه است؟

-         بزرگترین قسم قرآن در مورد چالش ایمان

-         ولایت ، بزرگترین چالش ایمان

-         روضه حضرت عباس (ع)

جلسه 10 : عشق به ایمان و نفرت از کفر

مدت : 79 دقیقه

-         غربت ‌زدایی از ایمان ؛ یکی از اهداف این بحث

-         ایمان، مفهومی زیبا و محبوب

-         آیا مردم به ایمان عشق میورزند؟

-         نقدی بر فرهنگ جامعه در مورد عشق به ایمان

-         اگر شکوه و زیبایی ایمان درک نشده ، بیراهه رفته ‌ایم

-         شکوه و زیبایی عزاداری امام حسین(ع) ؛ شعبه ‌ای از ایمان

-         علاقه به حیات برتر، مقدمه عشق به ایمان

-         ضعف شوق ‌آفرینی برای ایمان در میان برخی از کتب

-         قرآن ؛ ایمان ‌نامه است

-         عشق به ایمان در جامعه غریب است

-         ایمان ، فراتر از یک مسأله مهم فرهنگی

-         عشق به ایمان، مستلزم نفرت از کفر است

-         نفرت از کفر ، اصلی مهم برای ایمان

-         میزان نفرت از کفر در جامعه

-         نفرت از کفر و تناسب آن با شب عاشورا

-         نفرت از کفر در قرآن کریم        

-         آیا نفرت از کفر، آموزش داده میشود؟

-         نفرت کافران از مؤمنین

-         زشتی کفر را در عاشورا باید دید

-         روضه امام حسین (ع)

جلسه 11 : آشنایی با ابعاد اجتماعی ایمان

مدت : 75 دقیقه

-         تأثیر خدا بر بندگی ما

-         ضرورت مهربانی و لطف خدا

-         آزادی ما در میان جبرها ، بسیار کم است

-         ایمان ، روان را آزاد میکند

-         تأثیر ایمان در جهت تغییر در شرایط سخت و جبری   

-         ایمان، مهمترین عامل آسان شدن شرایط خارج از اختیار انسان

-         آشنایی با ابعاد اجتماعی ایمان

-         تأثیر ایمان بر تغییر شرایط فرد و تغییر شرایط جامعه

-         نجات جامعه به کمک ایمان

-         آسیب‌ شناسی ایمان دروغین

-         رعایت آداب ایمان بر رشد جامعه تأثیرگذار است

-         آداب ایمان ، مانع شکل‌گیری نفاق در جامعه

-         نکاتی مهم در آداب ایمان

-         سختی ایمان به نصرت الهی

-         ضعف ایمان در میان مدیران جامعه

-         جبرهای زندگی شخصی در زندگی جمعی هم هست

-         جامعه بدون ایمان به اوج منفعت نمیرسد

-         خدا چگونه جامعه‌ای را زمین میزند

-         نقدی بر وضعیت اجتماعی ایمان

-         روضه شام غریبان (ع)