دریافت

*وظیفه ما برای نزدیک شدن ظهور چیست؟

(رمز ظهور امام زمان (عج) چیست؟)

ادامه ازقبل...

مرحلۀ دوم : تبلیغ : یعنی در جامعه ، برای ظهور حضرت زمینه سازی کنیم و در صدد اصلاح مردم در حد توان خود برآییم تا شرایط فراهم شود و به دست توانای حضرت موانع برطرف شده و شرایط اساسی برای حکومت عدل جهانی ایجاد گردد. و باید کارهای زیر را انجام دهیم :

آشنا کردن مردم با فضائل آن حضرت و شرایط و ویژگیهای زمان پس از ظهور حضرت به هر طریق ممکن ، تألیف کتاب دربارۀ حضرت و پخش آن ، تألیف مقاله دربارۀ حضرت و پخش آن ، راه اندازی سایتهای گوناگون اینترنتی برای مسائل آخرالزمانی و مهدویت تا همگان از آنها بهره ببرند ، پخش سی دی حاوی مطالب صوتی و تصویری و... دربارۀ وجود مبارک در بین مردم ، برگزاری سخنرانیهای متنوع پیرامون مسائل گوناگون مهدویت و ظهور برای مردم در سراسر کشور ، ایجاد برنامه ای با محوریت آخرالزمان و ظهور در رادیو و تلویزیون در روز و ساعتی خاص و پربازدید هفته ای یکبار ، برگزاری جلسات هفتگی در مسجد یا کانون فرهنگی یا... در محل سکونت افراد یک محله پیرامون مسائل مهدویت ، ایجاد مجله ای تخصصی در سطح کشور درباره موضوع مهدویت و ظهور و پخش 3 ماهۀ آن در بین مردم ، چاپ مطالب مهم مربوط به حضرت بر روی نشریه ها ، کاغذ و... و پخش گسترده آن در جامعه و مهمتر از همۀ موارد بالا ، با عمل کردن صحیح به سیرۀ اهلبیت (علیهم السلام) در رفتار و گفتارمان مبلغ عملی حضرت باشیم.

مرحلۀ سوم : دعا کردن : هرگز دعا و استغاثه به درگاه الهی را فراموش نکنیم که در ظهور حضرت _مطابق روایات_ تأثیر بسزایی دارد. دعا یعنی صدا زدن و مدد خواستن در حل مشکلات از خالق خود. دعا کردن یکی از بهترین اعمالی است که هم خداوند کریم در قرآن و هم پیامبر اکرم (صلوات الله) و امامان معصوم (علیهاسلام) سفارش بسیار دربارۀ آن نموده اند.

آیات قرآن راجع به دعا کردن :

1- سورۀ اعراف آیۀ 80 : برای خدا نامهای نیک است پس او را به وسیلۀ آنها بخوانید و دعا کنید.

2- سورۀ غافر آیۀ 60 : مرا بخوانید و درخواست کنید تا پاسخ دهم.

3- سورۀ انعام آیۀ 53 : ای پیامبر نباید آنان را که هر صبحگاه و شبانگاه خدا را میخوانند از پیش خود برانی.

4- سورۀ فرقان آیۀ 77 : ای رسول من بگو اگر به سوی خدا متوجه نشوید و دعا نکنید پروردگارم به شما اعتنا نخواهد کرد.

سخنانی از ائمۀ معصومین (علیهم السلام) راجع به دعا :

1- رسول اکرم (صلوات الله علیه) : دعا حربۀ مومن است برای دفع دشمنان و عمود دین است که به آن دین مومن برپاست و نور آسمان و زمین است.

2- رسول اکرم (صلوات الله علیه) : ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن ناتوان باشد.

3- رسول اکرم (صلوات الله علیه) : کسی که به دعا توفیق یابد بدبختی ندارد و وقتی خدا توفیق خود را برای دعا فراهم نمود علامت آن است که درهای رحمت را بروی او گشوده است.

4- امام محمد باقر (علیه السلام) : هیچ چیزی نزد خدا برتر از سوال و درخواست آنچه که در نزد اوست نمیباشد.

5- امام صادق (علیه السلام) : دعا همان عبادتی است که خداوند درباره اش فرموده همانا کسانی که از عبادت و پرستش من تکبر کنند بزودی با ذلت و خواری وارد جهنم خواهند گشت سپس فرمود دعا کن خدا را بخوان و مگو کارها بر حسب تقدیر الهی انجام خواهد شد.

6- امام رضا (علیه السلام) : به اصحاب خود فرمود بر شما باد به سلاح انبیاء. گفتند سلاح انبیاء چیست؟ فرمود : دعا

7- امام رضا (علیه السلام) : دعا از نیزه کارگرتر است و دعا برمیگرداند قضا را هر چند از آسمان نازل شده باشد و محکم شده باشد و دعا کلید همۀ رحمتها است.

فوائد دعا از سخنان معصومین (علیها سلام) :

1- پیامبر اکرم (صلوات الله علیه) : هر مسلمانی که دعا کرده و خدا را بخواند البته در غیر قطع رحم و گناه حتماً یکی از این سه نعمت به او داده خواهد شد :

اول : خواسته اش را بزودی برآورد.

دوم : ذخیرۀ آخرتش قرار دهد.

سوم : پیشامد ناگواری را از او دور کند.

یاران گفتند اگر چنین است فراوان دعا کنیم. فرمود : فراوان دعا کنید.

2- امام صادق (علیه السلام) : خداوند در روز قیامت دعای مومنان را جزء کارهای نیک آنان شمرده و به همین بهانه در بهشت جای بهتری به آنها خواهد داد.

3- امام علی (علیه السلام) : دعا سپر مومن در مقابل بلاهاست و اگر درب خانه ای را زیاد بکوبی عاقبت به رویت باز میشود. خداوند دوست دارد بندگانش از او درخواست کنند و به پاداش دعای آنان در روز قیامت مانند عملهای دیگرشان خواهد داد.

4- امام صادق (علیه السلام) : بر شما باد به دعا کردن چه اینکه هیج وسیله ای مانند دعا شما را به مقامات قرب معنوی نزدیک نمیکند.

5- رسول اکرم (صلوات الله علیه) : دعا مغز و روح عبادتها است ، هیچ دعایی بی اثر نمیماند و لااقل کفارۀ بعضی از گناهان واقع میشود.

بدان ای دوست عزیز دعا برای فرج امام زمان (ارواحنافداه) ، یکصد و دو فایده دارد که اگر مایلی آنها را بدانی به کتاب ارزشمند و مهم مکیال المکارم از آیت الله موسوی اصفهانی رجوع بفرمایید و بدان وظیفۀ هر شیعه دعا برای فرج امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) میباشد که فرج حضرت ، فرج شیعیان خواهد بود.

سخنانی چند از ائمۀ معصومین (علیها سلام) دربارۀ چگونه دعا کردن :

1- امام صادق (علیه السلام) : اگر کسی از شما بخواهد دارای حالتی شود که همۀ خواسته هایش را خداوند برآورد باید از همۀ مردم ناامید باشد و هیچ امیدی جز خداوند نداشته باشد پس اگر خداوند چنین حالتی را در قلب او بیابد چیزی از خداوند نخواهد مگر اینکه برآورد.

2- پیامبر اکرم (صلوات الله علیه) : شخصی به پیامبر (صلوات الله) عرض کرد دوست دارم دعایم مستجاب شود. حضرت فرمود : خوراک خود را پاک کن و سعی کن حرام وارد شکمت نشود.

3- امام صادق (علیه السلام) : هنگام دعا قلب خود را متوجه خدا گردان و چنان گمان داشته باش که خواسته ات در آستانۀ در، حاضر و آماده است.

4- پیامبر اکرم (صلوات الله علیه) : دعا کنید در حالیکه یقین و اطمینان داشته باشید که دعای شما مستجاب خواهد شد.

5- پیامبر اکرم (صلوات الله علیه) : خداوند مستجاب نکند دعای کسی را که دلش پریشان است و نداند چه میگوید.

پس بدان ای دوست عزیز اگر میخواهی دعایت مستجاب شود باید حق الله و حق الناس را رعایت کنی و از گناهان دوری نمایی و با حضور قلب و به صورت دسته جمعی دعا کنید. پس بیایید با رعایت موارد بالا برای فرج حضرت صاحب الزمان (روحی فداه) دعا نمائیم که فرج ایشان ، فرج و گشایش برای ما خواهد بود. ان شاءالله

چه وقتهایی برای دعا کردن مناسب است :

1- امام صادق (علیه السلام) : بر شما باد به دعا کردن بعد از نمازها چه اینکه چنین دعایی مستجاب است.

2- امام باقر (علیه السلام) : همینکه شب جمعه فرا رسد خداوند عزوجل میفرماید: آیا دعا کننده ای هست که جوابش دهم؟ آیا درخواست کننده ای هست که عطا کنم او را؟ آیا استغفارکننده ای هست که بیامرزم او را؟ آیا توبه کننده ای هست که توبه اش را بپذیرم؟

3- پیامبر اکرم (صلوات الله علیه) : بهترین وقت دعا سحرگاهان است.

4- امام صادق (علیه السلام) : دعا قبل از طلوع و غروب آفتاب سنت و دستوری است واجب و مسلّم همراه طلوع و غروب آفتاب.

5- پیامبر اکرم (صلوات الله علیه) : به درستی که در شب ساعتی است که هر دعای بنده مستجاب است و آن مابین نیمه شب تا ثلث (سوم) باقیمانده شب ، گفتم شب خاصی است از شبها یا هر شب است. فرمود : هرشب.

6- امام صادق (علیه السلام) : سه وقت است که دعا در آن اوقات مستجاب است :

1. بعد از نماز واجب.

2. هنگام آمدن باران.

3. هنگام ظاهر شدن آیه و نشانۀ معجزه ای از طرف خدا برای بندگان خود.

ادامه دارد ان شاءالله...