دریافت

*فضیلت انتظار فرج :

فیض بن مختار از امام صادق (علیه السلام) روایت میکند که امام فرمود: هر کس از شما بمیرد در حالی که منتظِر این امر (ظهور مهدی ارواحنا فداه) باشد ، همانند کسی است که با حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در خیمه اش بوده باشد سپس چند لحظه ای درنگ کرده و آنگاه فرمود نه ، بلکه مانند کسی است که در خدمت آن حضرت شمشیر بزند سپس فرمود نه به خدا ، همچون کسی است که در رکاب رسول خدا (صلوات الله) شهید شده باشد.

امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود: منتظر فرج باشید و از رحمت خدا نا امید نشوید ، به درستی که بهترین عمل نزد خداوند عزوجل انتظار فرج است.

*عناصر تشکیل دهنده انتظار :

انتظار ظهور منجی با 3 عامل زیر به تحقق می پیوندد :

1- عنصر عقیدتی : شخص منتظِر باید ایمان راسخی به حتمی بودن ظهور منجی و نجات بخشی او داشته باشد.

2- عنصر نفسانی : شخص منتظِر باید در حالت آمادگی دائمی به سر ببرد.

3- عنصر علمی و سلوکی : شخص منتظِر باید به قدر استطاعت خود در سلوک و رفتارش زمینه های اجتماعی و فردی را برای ظهور منجی فراهم نماید.

با نبود هر یک از این 3 عنصر اساسی ، انتظار حقیقتاً معنا پیدا نمیکند.

*چه انتظاری راجح است ؟

انتظاری که سازنده است ، تحرک بخش است ، تعهد آور است ، بلکه با فضیلت ترین عبادات است لذا پیامبر اسلام (صلوات الله) میفرمایند افضل اعمال امّت من انتظار فرج است.

*انتظار ، چه تأثیری در بُعد اجتماعی دارد ؟

انتظار در ابعاد گوناگون حیات انسانی آثار ژرف میگذارد. زیرا در مفهوم آن ، انسان گرایی نهفته است. انسان منتظِر پیوندی ناگسستنی با هدفها و آرمانهای امام منتظَر و موعود خود دارد و در آن راستا گام بر میدارد و همسان و همسوی آن اهداف و آرمانها حرکت میکند و همه جهت گیریها و گرایشها و گزینشهایش در آن چارچوب قرار میگیرد.

پس جامعۀ منتظِر و انسانهای دارای این خصلت باید در زمینۀ خواستها و هدفهای امامشان عمل کنند و به یاری انسانهای مظلوم و محروم بشتابند و دشواریها و مشکلات مردم را تا حد توان طبق خواسته و رضای امامشان حل کنند...