دریافت

*انتظار یعنی آمادگی کامل داشتن :

من اگر ظالم و ستمگرم ، چگونه ممکن است در انتظار کسی باشم که طعمه شمشیرش خون ستمگران است؟ من اگر آلوده و ناپاکم چگونه میتوانم ، منتظر انقلابی باشم که شعله اولش دامان آلودگان را میگیرد؟ ارتشی که در انتظار جهاد بزرگی است آمادگی رزمی نفرات خود را بالا میبرد و روح انقلابی در آنها میدمد و هرگونه نقطه ضعفی را اصلاح میکند.

سابقاً گفتیم که انتظار همیشه از دو عنصر نفی و اثبات تشکیل میشود (ناراحتی از وضع موجود و عشق و علاقه به وضع بهتر) و در اینجا اضافه میکنیم که در هر انقلاب و تحول بنیادی نیز دو جنبه وجود دارد : جنبه نفی و جنبه اثبات. جنبه نخستین انقلاب که همان جنبه منفی است ، از میان بردن عوامل اختلال و فساد و انحطاط و شستشو دادن لوح جامعه از نقشهای مخالف است.

پس از انجام یافتن مرحله قبلی ، نوبت به جنبه اثبات یعنی جانشین ساختن عوامل اصلاح و سازندگی میرسد. ترکیب دو مفهوم انتظار و انقلاب جهانی کاملاً روشن میکند یعنی کسانی که در انتظار چنان انقلابی به سر میبرند اگر در ادعای خود صادق باشند (نه جزو منتظران دروغین خیالی) به طور مسلم آثار زیر در آنها آشکار خواهد شد:

1- خودسازی فردی (یعنی بالابردن سطح اندیشه و آگاهی و آمادگی روحی و فکری برای همکاری در پیاده کردن آن برنامه عظیم) خلاصه اینکه بطور همه جانبه باید خود را آماده چنین انقلابی بکنیم و از کجرویها و افکار و اعمال نابخردانه دوری کنیم.

2- خودیاریهای اجتماعی (منتظِران راستین در عین حال وظیفه دارند تنها به خویشتن نپردازند بلکه مراقب حال دیگران نیز باشند و علاوه بر اصلاح خویش در اصلاح دیگران نیز بکوشند) چون برنامه عظیمی را که انتظارش را میکشند یک برنامه فردی نیست و یک کار همگانی است.

3- منتظِران راستین هیچگاه در فساد حل نمیشوند و از رحمت حضرت حق مأیوس و ناامید نمیباشند و وظایف زیر را انجام میدهند :

1. صفوف خود را مشخص کنند ( یعنی فرد یا در صف حق بایستد یا در صف باطل ).

2. برای رسیدن به هدف باید آمادگی باشد پس باید آمادگی را افزایش داد نه فساد و ظلم را.

3. با این همه فسادهایی که در جهان کنونی وجود دارد منتظِر راستین نباید فساد دیگری در جامعه و جهان پیرامون خود ایجاد کند بلکه باید برای جلوگیری از ترویج فساد بکوشد…