دریافت

*باید متخلّق‌ به‌ چه‌ آدابی‌ باشیم تا ان ‌شاءالله بتوانیم‌ نام‌ منتظر امام‌ عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) را بر خویش‌ بگذاریم و افتخار و توفیق‌ زیارت‌ امام زمان (ارواحنافداه) نصیبمان‌ شود :

آنچه‌ از تشرفات‌ استنتاج‌ و استنباط‌ میشود میتوان‌ به‌ صورت‌ کلی‌ در ذیل‌ ترتیب‌ بندی‌ نمود. البته‌ اموری‌ که‌ ذکر میشود قطعاً باید همراه‌ با اعتقاد و باورهای‌ صحیح‌ اسلامی‌ و شیعی‌ باشد :
1) اهمیت‌ فوق‌ العاده‌ به‌ نماز دادن‌
۲) خواندن‌ نماز با رعایت‌ آداب‌ این‌ فریضه‌
۳) نماز را اول‌ وقت‌ خواندن‌
۴) حتی‌ المقدور نماز را به‌ جماعت‌ به‌ جا آوردن‌
۵) تجنّب‌ و دوری‌ از گناه‌ تا سر حد امکان‌
۶) تقید به‌ ضوابط‌ شرعیه‌
۷) خدمت‌ نمودن‌ به‌ شیعیان‌ بالاخص‌ سادات‌ از شیعیان‌
۸) یاری‌ رساندن‌ به‌ ضعفاء شیعه‌
۹) کمک‌ کردن‌ به‌ فقراء شیعه‌
10) حوائج‌ مردم‌ را به‌ جای‌ آوردن‌
۱۱) خواندن‌ نافله‌ شب‌
۱۲) خدمت‌ به‌ مادر و پدر کردن‌
۱۳) پرداخت‌ حقوق‌ واجبه‌ الهیّه‌ چون‌ زکات‌ و خمس‌
۱۴) منظم‌ بودن‌ حسابهای‌ مالی‌
۱۵) اصرار بر گرفتن‌ روزه‌
۱۶) اهمیت‌ دادن‌ به‌ صله‌ رحم‌
۱۷) فراوان‌ تلاوت‌ قرآن‌ نمودن‌
۱۸) توجه‌ به‌ وضعیت‌ کسانیکه‌ برای‌ انسان‌ کار میکنند.
۱۹) مراقب‌ حقوق‌ الناس‌ بودن‌
۲۰) خواندن‌ سوره ‌هایی‌ خاص‌ پس‌ از هر نماز یومیه‌
۲۱) خواندن‌ دو رکعت‌ نماز بین‌ دو نماز مغرب‌ و عشاء به‌ کیفیتی‌ خاص‌
۲۲) خواندن‌ دعایی‌ خاص‌ پس‌ از هر نماز
۲۳) خواندن‌ دعائی‌ مخصوص‌ در رکوع‌ خصوصاً در رکعت‌ آخر هر نماز
۲۴) نحوه‌ صحیح‌ استخاره‌ با تسبیح‌
۲۵) تلاوت‌ قرآن‌ و هدیه‌ کردن‌ آن‌ به‌ شیعیانی‌ که‌ وارث‌ ندارند و یا دارند و به‌ فکر آنها نیستند.
۲۶) خدمتگزار شرع‌ مطّهر بودن‌ مخصوصاً دفاع‌ از شرع‌ مطهّر در برابر دشمنان‌
۲۷) انتخاب‌ دوستان‌ مومن‌ و هم‌ عقیده‌
۲۸) اهمیت‌ به‌ اساتید و هدیه‌ کردن‌ آیات‌ قرآن‌ به‌ آنها
۲۹) به‌ یاد ذوی‌ الحقوق‌ بودن‌
۳۰) توجه‌ فراوان‌ به‌ امر بسیار مهم‌ ولایت‌
۳۱) خواندن‌ دعاء ندبه‌ با رجاء به‌ ورود آن‌ از معصوم‌ علیه السلام
۳۲) خواندن‌ دعاء فرج‌ در گرفتاریها
۳۳) انجام‌ کارهای‌ مستحبی‌ به‌ نیابت‌ از امام‌ عصر علیه السلام
۳۴) خواندن‌ نماز استغاثه‌ به‌ امام‌ عصر علیه السلام
۳۵) خواندن‌ صحیح‌ این‌ جمله‌ در دعای‌ ندبه‌: و عرجت‌ به‌ الی‌ سمائک‌
۳۶) زیارت‌ حضرت‌ رضا علیه السلام و بهره‌ وری‌ از خوان‌ احسان‌ آن‌ بزرگوار
۳۷) خواندن‌ زیارت‌ امین‌ الله‌ در مشاهد مشرّفه‌
۳۸) زیارت‌ حضرت‌ ابا عبدالله‌ الحسین‌ علیه السلام
۳۹) زیارت‌ حضرت‌ ابوالفضل‌ العباس‌ علیه السلام
۴۰) خواندن‌ زیارت‌ وارث‌ در اماکن‌ مقدّسه‌
۴۱) گریستن‌ بر مصائب‌ حضرت‌ ابا عبد الله‌ علیه السلام
۴۲) گریستن‌ بر مصائب‌ حضرت‌ ابوالفضل‌ العباس‌ علیه السلام
۴۳) گریستن‌ بر مصائب‌ حضرت‌ امّ المصائب‌ زینب‌ کبری‌ سلام‌ الله‌ علیها
۴۴)گـریستن‌ بـر مصائب‌ شش‌ مـاهه‌ حضـرت‌ اباعبدالله‌ علیه السلام یعنی‌ حضرت‌ علی‌ اصغر علیه السلام
۴۵) در گـرفتاریها و دشواریهای‌ سخت‌ به‌ پناه ‌امام‌ عصر علیه السلام رفتن‌ و دست‌ به‌ دامان‌ آن‌ بزرگوار زدن‌
۴۶) توجه‌ و عنایت‌ فراوان‌ به‌ ذیل‌ عنایات‌ انسیه‌ الحوراء شفیعه‌ یوم‌ الجزاء، صدیقه‌ الکبری‌ دست‌ به‌ دامان‌ فاطمه‌ زهرا سلام‌ الله‌ علیها زدن‌ و از آن‌ بزرگوار کمک‌ طلبیدن‌
۴۷) گریه‌ کردن‌ از صمیم‌ دل‌ و سویدای‌ قلب‌ در مصائب‌ جانگداز امّ ائمه‌ سلام‌ الله‌ علیها.

و...