دریافت جلسه 01
دریافت جلسه 02
دریافت جلسه 03
دریافت جلسه 04
دریافت جلسه 05
دریافت جلسه 06
دریافت جلسه 07
دریافت جلسه 08
دریافت جلسه 09

جلسۀ اول : مدت: 36دقیقه

-         تولد امیرالمؤمنین علی(ع) در خانه خدا

-         تأثیر امیرالمؤمنین بر کمک به نبوت پیامبر اکرم(ص)

-         امتحان شدن مردم به واسطه نحوه میلاد امیرالمؤمنین(ع)

-         آسان شدن امتحانات در عصر حاضر، علامت نزدیک بودن ظهور

-         شکل گیری حسادت به امیرالمؤمنین(ع) در میان خانواده ‌ها

-         نمونه‌ هایی از امتحان شدن مذهبیها و مدعیان دینداری در دوران حاضر

-         علی(ع)، مظهر علو و عظمت الهی

-         نقش پذیرش کنندگی امیرالمؤمنین(ع)

جلسۀ دوم : مدت : 49دقیقه

 اهمیت تربیت در دوران کودکی با توجه به زندگی امیرالمؤمنین(ع)

-         مروری بر مباحث گذشته

-         داشتن امکانات ویژه، مقدمه امتحانات سخت ‌تر

-         میلاد امیرالمؤمنین(ع) در کعبه، امکان ویژه معنوی برای مردم مکه

-         کلمات امیرالمؤمنین(ع) در مورد دوران کودکی خودشان

-         منزلت امیرالمؤمنین(ع) نزد رسول اکرم(ص)

-         تبعیت امیرالمؤمنین(ع) از رسول اکرم(ص)

-         امیرالمؤمنین(ع)، تربیت شده رسول اکرم(ص)

-         آیا امیرالمؤمنین(ع) نیاز به تربیت داشت؟

-         اهمیت تربیت در 14 سال اول زندگی

-         توجه به اصول تربیتی کودک در 7 سال اول

-         پیشنهاد تأسیس مهدکودکهایی با حضور مادران و انجام بازیهای طراحی شده

-         هفت سال دوم، دوران مؤدب کردن فرزندان

-         نقدی بر وضعیت آموزش و پرورش در کشور

-         توصیه به تأسیس مدارس پیش دبستانی و دبستان توسط مذهبیها

-         روضه حضرت علی اکبر(ع)

جلسه سوم : مدت : 48دقیقه

    شدت ارتباط روحی و رفتاری امیرالمؤمنین(ع) در دوران کودکی  و نوجوانی با پیامبراکرم(ص)

-         نیاز اولیاء خدا به انیس

-         دوران نوجوانی امیرالمؤمنین(ع)؛ محل گفتگو و همکاری درجه یک با پیامبر(ص)

-         کلماتی از حضرت علی(ع) در تبیین رابطه خود با رسول اکرم(ص)

-         داستانهایی از دوران نوجوانی امیرالؤمنین(ع)

-         پایین انداختن بتی که روی کعبه گذاشته بودند

-         بازداشتن کودکان از سنگ زدن به رسول خدا (ص)

-         نکته‌ای در مورد دوران نوجوانی؛ ضرورت مسؤولیت دادن به نوجوان

-         تأخیر در مسؤولیت دادن به نوجوان، آسیبهای بسیاری دارد

-         جنگ تحمیلی، سندی تجربی در مسؤولیت‌ پذیری نوجوان

-         نقد نظام آموزش و پرورش در کشور در عدم مسؤولیت دادن به نوجوان

-         نقش بسیج در مسؤولیت و رشد دادن نوجوان

-         خاطراتی از دوران انقلاب و جنگ تحمیلی در مورد مسؤولیت‌ پذیری نوجوانان

-         روضه حضرت قاسم(ع)

جلسۀ چهارم : مدت: 44دقیقه

امتحان متفاوت مردم با حسادت به امیرالمؤمنین(ع)

-         اولیاء خدا از جنس مردم بوده‌اند

-         جایگاه ویژه امیرالمؤمنین(ع) در کنار رسول خدا(ص)

-         امتحان مردم با دو ولی خدا در صدر اسلام

-         حسادت‌ نسبت به پیامبر اکرم(ص) و بعد، نسبت به امیرالؤمنین(ع)

-         شهید بهشتی؛ نمونه‌ای از امتحان شدن مردم با حسادت خوبان

-         نمونه‌هایی از برتری دادن علی ابن ابیطالب(ع) نسبت به دیگران توسط رسول اکرم(ص)

-         برخی نجواهای اختصاصی با امیرالمؤمنین(ع)

-         مسدود کردن دربهای خانه ‌ها به مسجد، غیر از خانه امیرالمؤمنین(ع)

-         خطبه غدیر و تصریح به برتری امیرالمؤمنین(ع) و پرهیز دادن از حسادت به ایشان

-         دو تفاوت مهم در امتحان با حسادت در صدر اسلام نسبت به سایر ادیان

1-     خدا دو مرحله امتحان حسادت از مردم صدر اسلام گرفت

2-     با ترجیح دادن ‌های مکرر به امیرالمؤمنین(ع)، روند امتحان حسادت، تشدید و دشوارتر میشده است

-         جایگاه عنصر حسادت در تحلیل مسائل سیاسی روز

-         عرصه انتخابات، عرصه بیان حقایق

-         غربت پیامبر اکرم(ص) به خاطر حسادت به امیرالمؤمنین(ع)

-         بدون درک حسادتها، نمیتوان تاریخ اسلام را تحلیل کرد

-         نمونه‌هایی از برتریهایی که خدا به خانواده پیامبر داد

-         روضه امام حسین(ع)

جلسۀ پنجم : مدت: 42دقیقه

حسادت؛ مسأله‌ای فراگیر

-         کلامی از امیرالمؤمنین(ع) در مورد همکاری با پیامبر اکرم(ص)

-         ساختار متفاوت امتحان خدا از مردم در مورد حسادت به ولی خدا در صدر اسلام

-         برتری دادن‌های مکرر به امیرالمؤمنین(ع)

-         اهمیت و جایگاه حسادت به ولی خدا در شناسایی دین

-         ضرورت توجه به بحث حسادت به ولی خدا در ساختار تعالیم دینی

-         آیا ما هم به همان شکل در مورد حسادت امتحان میشویم؟

-         حسادت؛ مسأله ‌ای فراگیر نسبت به مؤمنین

-         یک بررسی قرآنی در مورد حسادت کفار نسبت به مؤمنین

-         تأثیر حسادت به مؤمنین در شکل‌گیری مسائل اجتماعی

-         حسادت به مؤمنین؛ یکی از عوامل دو قطبی‌سازی جامعه

-         حسادت، عامل مظلومیت مؤمنین در جامعه

-         نتایج اجتماعی حسادت به مؤمنین

-         مؤمنین نمیتوانند قدرت سیاسی کسب کنند

-         حسادت؛ مبنایی برای تحلیل سیاسی

    روضه اسارت اهلبیت(ع)

جلسۀ ششم : مدت: 40دقیقه

 حسادت مسأله اصلی حیات بشر

-         کارکرد اصلی اولیاء خدا در جوامع بشری

-         کارکردهای مهم اولیاء خدا

-         آموزش مردم

-         ارائه الگویی رفتاری و اخلاقی

-         نجات جامعه بشری

-         کارکرد اصلی اولیاء خدا در بیانی دیگر

-         آیا امتحان اصلی ولی خدا این است که تعالیم او پذیرفته شود؟

-         آیا امتحان اصلی ولی خدا این است که او را اسوه خود قرار دهیم؟

-         آیا امتحان اصلی ولی خدا این است که او را کمک کنیم تا جامعه را نجات بدهد؟

-         بررسی مهمترین کارکرد ولی خدا در پرتو زندگی امیرالمومنین(ع)

-         درگیری اصلی حضرت علی(ع) چه چیزی بود؟

-         چرا مردم حاضر نشدند از حضرت چیزی یاد بگیرند؟

-         چرا مردم ایشان را اسوه قرار ندادند؟

-         چرا مردم اجازه ندادند امیرالمؤمنین جامعه را نجات بدهد؟

-         حسادت به اولیاء خدا؛ عامل به سرانجام نرسیدن دیگر کارکردها

-         خداوند ولی خود را می‌فرستد تا حسادتها سنجیده شود

-         اگر حسادت نباشد، دیگر اهداف هم محقق میشوند

-         حسادت، مسأله اصلی حیات بشر

-         اهمیت حسادت در روایتی از پیامبر اکرم(ص)

-         زشتی حسادت به خوبان با توجه به سوره حمد

-         حسادت در داستان هابیل و قابیل

-         نوع ویژه حسادتها به حضرت علی(ع)

-         نقش روضه و خواندن زیارت جامعه کبیره در عدم حسادت به خوبان

-         محبت؛ نقطه مقابل حسادت

    روضه اسارت اهلبیت (ع)

جلسۀ هفتم : مدت: 52 دقیقه

 حسادت؛ مانع نجات یافتن جامعه بشری

-         جذب حداکثری به هر قیمتی مطلوب نیست

-         نمونه‌ای از عدم تلاش پیامبر(ص) برای جذب حداکثری مردم به سوی امیرالمؤمنین(ع)

-         تشبیه امیرالمؤمنین به حضرت عیسی(ع)

-         دافعه و شکل‌گیری امتحان الهی

-         دو عامل دافعه امیرالمؤمنین(ع)

-         قاطعیت در اجرای احکام دین

-         تعریف و تمجیدهای ویژه از سوی رسول خدا (ص)

-         سخنان منافقین در مقابل تمجید رسول اکرم (ص) از امیرالمؤمنین(ع)

-         برخی از وقایع تاریخی در برتری یافتن امیرالمؤمنین(ع)

-         سریه ذات السلاسل

-         حسادت ایجاد شده از طرف عمروعاص در این سریه

-         هر کسی نمیتواند هر خیانت و گناهی را انجام دهد

-         مردم با چه دستوراتی مشکل پیدا میکردند

-         مشکل قومیت‌ گرایی در دوران رسول اکرم(ص)

-         حسادت؛ مانع نجات یافتن جامعه بشری

-         جامعه ما و امتحان حسادت

-         حسادت موضوعی کاملاً سیاسی

    روضه حضرت علی اکبر(ع)

جلسۀ هشتم : مدت:51 دقیقه

 تحلیلی از جامعه صدر اسلام

-         آدم بد چه آدمی است؟

-         آدم بد، آدمی است که سرّ او بد باشد

-         جامعه بد چه جامعه‌ای است؟

-         جامعه بد، جامعه‌ای است که سرّ آن بد باشد

-         در یک جامعه خوب، خوبان جایگاه ویژه‌ای دارند

-         جامعه رسول خدا (ص) چگونه بود؟

-         تفاوت مردم زمان رسول خدا (ص) با مردم زمان رسول اکرم (ص)

-         جامعه ما سرّ خوبی دارد

-         پانزده خرداد، قیامی در دفاع از ولیّ خدا

-         عامل خلوص در انقلاب ما چه بود؟

-         تجلیل امام و رهبری از دلهایی که به خوبان احترام میگذارند

-         حسادت؛ مهمترین عامل تحول سیاسی   

-         تحلیل جامعه صدر اسلام در بیان امیرالمؤمنین(ع)

-         قریش هر کینه پنهانی نسبت به رسول خدا (ص) داشت، به امیرالمؤمنین(ع) ابراز کرد

-         علت برخی کینه ‌ها به امیرالمؤمنین(ع)

    روضه حضرت زهرا (س)

جلسۀ نهم : مدت: 43 دقیقه

علت خشونت امیرالمؤمنین(ع)

-         امیرالمؤمنین(ع)، محل کلیدی ‌ترین امتحان

-         غربال شدن مردم در امتحان با امیرالمؤمنین(ع)

-         تعریف و تمجید از حضرت علی(ع) و اتهام خشونت به ایشان

-         امتحان خشونت و امتحان حسادت با امیرالمؤمنین(ع)

-         تعابیر امیرالمؤمنین(ع) از مسؤولیتهای خودشان در زمان رسول الله (ص)

-         رسول خدا (ص) در هر مشکلی حضرت علی(ع) را صدا میزدند

-         علت کینه مردم به امیرالمؤمنین (ع) در کلام حضرت زهرا (س)

-         علت خشونت امیرالمؤمنین(ع)

-         طبق اعتقادات کلامی ما این کار لازم بوده است

-         واقعیات اجتماعی را در نظر بگیریم

-         دشمن را بشناسیم و بدی بدها را باورکنیم

-         درگیری لازم بوده است، ساده ‌لوح نباشیم

-         توجه به ضرورت جهاد

-         مردم باید عمیق باشند و تحلیلهای عمیق را درک کنند