دریافت

امروز اوضاع منطقه ما، بسیار متحول و متغیر شده است و تغییرات سیاسی، اجتماعی و نظامی با سرعت بسیار بیشتری نسبت به طول تاریخ در منطقه خاورمیانه در حال جریان است. مقدمات ظهور که به صورتی طبیعی شکل میگیرند، بی‌ارتباط به تغییرات مهم و سریع در اوضاع خاورمیانه نیست. اگر چه زمان ظهور و مقدمات ظهور را فقط خدا میداند، اما میتوان شرایط موجود در منطقه را دقیق تحلیل کرد.

 

فهرست: ( مدت: 30 دقیقه )

 

    تحولات سریع در منطقه.

    آشنایی با برخی از مقدمات ظهور.

    ظهور امام زمان(عج)، ظهوری بسیار طبیعی ولی با نصرت الهی.

    مروری بر برخی از وقایع سالهای اخیر منطقه.

    خروج سفیانی، یکی از علائم ظهور که در شرایطی طبیعی اتفاق می افتد.

    ظهور، چیزی بر خلاف سنتهای طبیعی خدا نیست.

    تحلیلی بر رویکرد صهیونیستها به تحولات منطقه.

    کلامی از مرحوم آیت الله بهجت.

    تحولات دمشق، عراق و ترکیه در روایات.

    سفیانی و پرچمهایی از خراسان.

    نسبت سفیانی و شرایط امروز منطقه.

    آشنایی با بداء.

    ما چقدر برای ظهور آماده هستیم؟.